Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АП ТРУПА СИЛИ ЗА БОРСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Агенцията за приватизация подгря публиката, очакваща екшън на пазара на компенсаторни инструменти, като съобщи официално как възнамерява да продава акции от миноритарните държавни дружества на фондовата борса. (За това в. БАНКЕРЪ писа в своя брой 39 преди две седмици.) Окончателно е решено 85-те компании, за които в края на септември бе определен метод за продажба Публично предлагане, да се групират в пулове. Те ще бъдат обособени в девет групи от по 9-10 дружества и АП очаква акциите от първите предприятия да се търгуват на борсата през ноември. Успоредно с това ще бъдат подготвяни и останалите фирми. Извън деветте пула остава курортното дружество Св. св. Константин и Елена - за посредник по продажбата на 72% от неговия капитал вече е избрана ЦКБ. Отделно ще върви и процедурата на борсата да се предлагат акциите от т. нар. суперпул, за които се търси чуждестранен консултант. В него са включени миноритарни пакети от БТК, Булгартабак холдинг, БМФ, ДЗИ и от плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ. Намеренията на АП са консултантът и посредникът, които ще продават книжата на тези фирми срещу компенсаторки, да бъдат избрани до 15 октомври. Вероятно в самостоятелна група ще се отделят и акциите от енергоремонтните компании, които ще се пласират на борсата. Дотук всичко е розово и непредубедените наблюдатели биха си помислили, че нещата ще вървят гладко като по мед и масло. Едва ли такива мисли въобще минават през главата на собствениците на компенсаторки, които чакат от средата на миналата година да започне събитието, наречено борсова приватизация срещу непарични платежни средства. Действително не е проблем книжата на мнозинството предприятия да се пуснат на пазара още утре. Не така стоят нещата при дружествата, които още не са публични. Те първо трябва да се регистрират като такива в Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) и едва тогава могат да бъдат предложени на инвеститорите. Редица специалисти допреди няколко седмици бяха на мнение, че кандидатстващите компании трябва да представят пред ДКЦК и проспект за предлагане на акции. Този вариант обаче бе отхвърлен с решение на комисията, която възприе по-либералното виждане, че може да се мине само с одобряване на по-опростен документ. Минималната информация, която ще изисква ДКЦК, ще бъдат счетоводните отчети на предприятията за последните няколко години, акционерните им участия и данните, изброени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и наредбите към него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във