Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АП СКЛЮЧИ СДЕЛКИ ЗА 24 МЛН. ЛЕВА

На петия централизиран публичен търг, който се проведе на фондовата борса между 3 и 18 май, бяха раздържавени напълно 147 дружества. Три от тях - Комсиг ЕАД - София, Монтажни системи - Пазарджик и Атоменергостройпрогрес - Козлодуй, бяха 100% държавна собственост. Комсиг работи в областта на електронната и електротехническата промишленост и бе купено за 1 млн. реални лева. Монтажни линии, ангажирано с производството на нестандартни електрически табла, бе продадено за сумата от 444 440 лв. в инвестиционни бонове. За Атоменергостройпрогрес имаше подадена само една оферта за 5 млн. реални лева - цена, четири пъти по-висока от първоначалната. То е създадено през 1987 г. като част от АЕЦ Козлодуй. През 2001 г. е отделено от атомната централа, но и до ден днешен продължава да ремонтира енергийните й мощности. Предложените държавни акции в 24 предприятия не бяха продадени изцяло. За всички приватизирани пакети на петия централизиран търг ще бъдат платени 6.5 млн. лв. в компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове и 7.5 млн. реални лева. Играчите на борсата пренебрегнаха напълно 82 дружества, от които не бе изтъргувана нито една акция. На третия неприсъствен търг, който се проведе едновременно с централизирания, бяха продадени държавните дялове от 49 компании. Купувачите ще платят за тях общо 7.3 млн. лв. в бонове и компенсаторки и 2.9 млн. реални лева. Така от предложените 65 държавни дяла без нови собственици останаха шестнадесет.Първоначално търговете се радваха на голям интерес, след което ентусиазмът на инвеститорите спадна. Когато на 12 май минималните цени се понижиха наполовина, активността отново се повиши. Следващият централизиран публичен търг ще започне през юни, съобщиха от Агенцията за приватизация. На него ще бъдат предложени миноритарни пакети от около 50 дружества, с което се изчерпва ресурсът на приватизационното ведомство. Кои точно ще са те, ще се разбере до седмица, но според практиката на АП сред тях ще са и компании, държавните дялове в които не бяха продадени на отминалия търг. Началната цена на акциите в този случай ще е 1 стотинка. Очаква се новият търг да приключи на 30 юни, когато изтича и срокът на валидност на инвестиционните бонове. Неотдавна правителството предложи Законът за приватизация и следприватизационен контрол да се промени и срокът на валидност на инвестиционните бонове да се удължи до средата на следващата година. Затова на 30 юни търговията с тези инструменти на фондовата борса ще бъде спряна, но сметките по тях няма да се зануляват, а ще се изчака гласуването на предложената промяна. И ако в крайна сметка срокът бъде удължен, търговията с инвестиционни бонове ще се възобнови. Досега Агенцията за приватизация е сключила 1000 сделки за продажба на държавни дялове, като по-голяма част от тях са миноритарни. Приходите от тези търгове в непарични средства са с номинал 67 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във