Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АП СЕ ХВАЛИ С РЕКОРДИ

Приватизационната агенция ще попълни държавната хазна с постъпленията от продажбите на акции от 123 дружества, които ще предложи на борсата чрез седмия централизиран публичен търг, който започва на 2 август. За голяма част от тях вече е бил правен неуспешен опит за продажба. Това е причината АП традиционно да ги предлага с начална тръжна цена за акция от една стотинка. Тридесет и пет от предприятията на поредния търг ще се продават срещу непарични платежни средства, а 82 - срещу пари. За шест компании могат да бъдат използвани едновременно инвестиционни бонове, компенсаторки и пари. Инвеститорите ще имат възможност да наддават само за пет мажоритарни държавни пакета. На борсата ще се търгуват 100% от капитала на Агрoacy - Първенец, като наддаването за него ще започне от 270 хил. лева. При Информационно-издателски център импулс началната цена ще е 22.5 хил. лв., при Поморийски солници ЕАД - Поморие, 445 хил. лв., а при Транскомплект - 1.2 млн. лева. Агенцията за приватизация е продала през първото полугодие държавни активи за 585.3 млн. лв., от които 67.6 млн. са в непарични платежни средства. От януари до юни са били осъществени 1100 сделки, при които са били продадени 950 миноритарни пакета. Това е своеобразен рекорд за раздържавителното ведомство, което не е постигало такива финансови резултати дори и за година.Някои обособени части наистина бяха продадени за сериозни суми. Военно строителство инженеринг ЕООД например смени собственика си за 8.2 млн. лв., Каскада Батошево за 6.1 млн. лв., а ЦР База - Перник ЕООД за 2.7 млн. лева. Сред добрите сделки на АП могат да се причислят и продажбите на 30% от капитала на Параходство Българско речно плаване срещу 11 млн. лв. в компенсаторки, 4.36% от Балканфарма - Разград срещу 3.3 млн. лв., 23.65% от България 29 срещу 2.4 млн. лв., както и 23.22% от Телекомплект срещу 1.4 млн. лева. Заедно с поетите задължения от страна на приватизаторите и обещаните инвестиции финансовият ефект от раздържавяването достига 751.6 млн. лева. За шестте месеца агенцията е подготвила и провела шест централизирани и четири неприсъствени публични търга на фондовата борса. Внимание заслужава раздържавяването на 100% от капитала на Атомоенергостройпрогрес за над 5 млн. лв., на Транскомплект - за 1.9 млн. лв., на Камчийска гора - за 1.9 млн. лв., на Топлофикация Казанлък за сумата от 1.7 млн. лв., и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във