Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АП ПУСКА НОВИ ТЪРГОВЕ НА БОРСАТА

Петият централизиран публичен търг ще започне на фондовата борса до няколко дни. Ще бъдат предложени книжа от 253 дружества. Сред тях ще има 30 мажоритарни дяла. Държавните акции ще се продават срещу инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и пари. Едновременно с централизирания търг на борсата ще се проведе и неприсъствен публичен търг. На него пък ще се продават дялове от 65 дружества с ограничена отговорност. Вече е правен опит за продажбата на държавните акции на стотина такива компании, но към тях не е бил проявен интерес. Именно затова техните книжа ще се продават при минимална цена от 1 стотинка. По-атрактивните акции, които се предлагат на централизирания търг, са от Видахим, Интерхотел Тримонциум - Пловдив, Интерхотел Сандански, ЦУМ, Винекс - Славянци, както и Заводски строежи - Девня, и Заводски строежи - Враца. От видинското дружество ще се продават 24 процента. Мажоритарният собственик на Видахим - Пристагруп - Водно строителство, държи 70% от капитала му. Той успя да вдигне предприятието на крака, след като то преживя в процедура по несъстоятелност цели четири години. Видахим е реализирало 16.5 млн. лв. приходи от продажби за миналата година, докато за 2002 г. те са били едва 1.2 млн. лева. Дружеството дори е приключило 2003-а с печалба от 21 хил. лева. Натрупаната загуба от предишни години обаче е 2.4 млн. лева. Държавният пакет от Интерхотел Тримонциум, който е 3%, бе предложен и на предишния централизиран търг. Дружеството е част от турската верига Хотели Принцес. Контролният пакет от 91% от Интерхотел Сандански е в ръцете на притежаваната от Емил Кюлев Контракт ЕООД. Държавните акции, които ще се появят на централизирания търг, съставляват 3.4% от капитала на дружеството. Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Станислав Ананиев заяви, че тръжното обявление ще бъде обнародвано в Държавен вестник следващата седмица, а търговете ще започнат шест дни след публикацията, както бе и досега. Предходният, четвърти, централизиран търг и придружаващата го продажба на дялове от ООД-та приключиха преди близо месец. Участниците в тях похарчиха 9.8 млн. лв. в компенсаторки и инвестиционни бонове, както и почти 12.4 млн. реални лева. От втория и третия централизиран търг пък постъпиха близо 40 хил. реални лв. и почти 22 млн. лв. в непарични платежни средства. От началото на годината на борсата (в това число чрез продажбата на пуловете) са приватизирани изцяло държавните пакети от 697 дружества. Останали са непродадени книжа от 374 предприятия.От борсовото раздържавяване агенцията е получила общо 13.8 млн. лв. и 49.1 млн. лв. в компенсаторки и инвестиционни бонове. Само продажбата на Българско речно плаване, за която бяха изхарчени над 11 млн. компенсаторки, превиши постигнатото на всеки от предишните три търга.В момента неупотребените инвестиционни бонове са за над 100 млн. лева. В очакване на новите търгове цената на инвестиционните бонове през последните дни се повиши до нива от 22.70 процента. Компенсаторните инструменти пък се продаваха срещу 25% от техния номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във