Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АП ИГРАЕ ВА-БАНК ЗА ТОПЛОФИКАЦИИТЕ

Държавните топлофикации във Враца, Казанлък и Ямбол, които, според публикация в Държавен вестник, трябва да се продадат изцяло по време на четвъртия централизиран търг на борсата, най-вероятно ще отпаднат от играта. Изненадата за някои играчи тогава, без съмнение, ще е твърде неприятна, а за определени длъжностни лица прецедентът може да има и по-сериозни последици заради драстичното нарушаване на законите. При това още със самото включване на трите топлофикационни дружества в списъка за търга. Пренебрегната е и нормалната икономическа логика, а и интересите на жителите от три общини. Във всеки случай определената минимална цена за компаниите е такава, че публичната им продажба прилича по-скоро на добре опакован подарък. Избраният да го получи не само ще спечели фирми с осигурен пазар, но и изградена монополна топлофикационна инфраструктура. Като добавим и кранчетата за природен газ във всеки от трите града (Враца, Казанлък и Ямбол), възможностите за монопол в комуналната сфера стават две. А за него при всички пазарни икономики се плаща много (или поне далеч повече от стойността на изградените материални активи, колкото и остарели да са те).Красноречиво доказателство, че всичко е доста скандално нагласено, дава хронологията от последните няколко седмици. На 12 февруари енергийното министерство изпраща в Агенцията за приватизация обширен материал, озаглавен Подходи и план за действие за преструктуриране и приватизация на дружествата в енергетиката. В него краткосрочното бъдеще на трите топлофикационни компании е точно дефинирано - преструктуриране, завършване на започнатите модернизации, доизграждане на необходимата инфраструктура, търговско и ценово стабилизиране след 1 юли 2004 г. (когато ще влезе в сила горната граница на цената на топлоенергията за битови нужди) и последваща приватизация. Изрично е указано, че независимо от метода на раздържавяване на енергийните фирми, към бъдещите им купувачи трябва да бъдат поставени изрични изисквания, обвързани както с предоставяните комунални услуги (т.е. производството и разпределението на топлинна енергия), така и с необходимите инвестиции за привеждане на централите в съответствие с изискванията на европейските екологични норми. Изпращането на документа в АП не е било до за сведение или рутинно съгласуване, нито за ограмотяване на чиновниците във ведомството. С него всъщност се изпълнява чл. 8, ал. 2 на енергийния закон, според който раздържавителната агенция може да обяви продажбата на всяко дружество с над 50% държавно участие, но само в съответствие с одобрените от енергийния министър програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката. Агенцията за приватизация обаче прави точно обратното. На 16 февруари, четири дни след като получава пътната карта на трите топлофикации, изпълнителният й съвет определя с протоколно решение № 7570, че те ще бъдат продадени чрез централизиран публичен търг. На същата дата, с решение № 2654-П на АП, компаниите са включени и в обявата за четвъртия аукцион, който започва на 1 март. Посочената минимална продажна цена за 100% от техните акции е повече от скромна. При номинал на всяка акция от 1 лев е предвидено наддаването за Топлофикация - Враца да започне от 10 стотинки на книга, за Топлофикация - Ямбол от 74 стотинки и за Топлофикация - Казанлък от 1.035 лева. От електронната страница на Българска фондова борса пък разбираме, че книжата на дружествата в Ямбол и Казанлък ще се продават в една партида при минимална цена съответно от 793 000 и 1 666 000 лева. Акциите на врачанската топлофикация са разделени в два пакета - 30% и 70% от капитала, като обявената цена на всеки от тях е 183 290 и 431 710 лева (или цялото дружество се предлага за общо 615 000 лева). Посочените числа възбуждат не един или два въпроса и първият от тях е за нормативните нарушения. Тъй като освен споменатото погазване на Закона за енергетиката, АП е пренебрегнала и Наредбата за централизираните публични търгове (НЦПТ). Според нейния чл. 21, в едномесечен срок от решението за приватизация чрез публичен търг ръководството на съответното дружество (посредством органите, упражняващи правото на собственост на държавата) трябва да представи в раздържавителната агенция заверен информационен проспект. А в 14-дневен срок от решението, лицата, представляващи дружествата, са длъжни да регистрират в Централния депозитар предложените емисии от акции, гласи ал. 4 от чл. 21 на същата наредба. Министърът на енергетиката обаче, който е принципал на трите компании, не е представял никакви информационни проспекти. Такива впрочем не са изготвяни и от топлофикациите в Ямбол и Казанлък, потвърдиха техни представители. Колкото до врачанската топлофикация, тя е пуснала изисквания проспект в началото на юни 2003 г. след пропадането на първия публичен конкурс за приватизацията й, но той е валиден до началото на март 2004 година. Освен това, до 26 февруари вечерта нито едно от дружествата не бе регистрирало акциите си, показа проверка в ИНТЕРНЕТ-сайта на Централния депозитар.Подобно пренебрежение към нормативните разпоредби структурите на държавната власт рядко са си позволявали и неволно възниква усещането, че шефовете на АП сякаш играят ва-банк, като за последно. Още повече, след направеното във вторник (24 февруари) съобщение вицепремиера Лидия Шулева, че агенцията скоро ще бъде преобразувана в търговско дружество и правомощията й ще бъдат доста орязани. Особено смущаваща е обявената минимална продажна цена за топлофикационните компании. Драстичен е примерът с топлофикацията във Враца, където цената на акция е 10 пъти под номинала. И то при положение, че до юни 2004 г. дружеството ще получи 600 хил. лв. като субсидия от държавния бюджет. Допълнителни 300 хил. лв. се очакват от Булгаргаз за единствената на територията на града газоразпределителна станция (АГРС), собственост на местната топлофикация. Други минимум 150 хил. лв. могат да се вземат за непроизводствените й активи, пресмятат врачански брокери на недвижими имоти.Простата сметка показва, че срещу 615 хил лв. се предлагат не само двете работещи централи и монополната инфраструктура на Топлофикация - Враца, но и сигурни скорошни постъпления от над 1 млн. лева. Заедно с топлофикационния монопол и собствеността върху газовите тръби в региона (предполагащи и ексклузивни права върху разпределението на синьо гориво) подаръкът наистина става повече от щедър. За сравнение, на ямболското топлофикационно дружество, с неговите 430 абонати (вж. карето), е определена цена от 793 хил. лева. Единственото, което липсва в цялата история, са инициалите на бъдещия купувач, но пък те може би са известни на някои високопоставени чиновници. Принципно, разбира се, при търга някой може да брои за дружеството във Враца и 10 млн. лв., но при ниската начална цена и поради ред други обстоятелства такива чудеса в България не стават.За това, че играта е повече от рискова, са известени не само надзорниците на АП, а и вицепремиерът Лидия Шулева и шефът на Комисията по финансов надзор Апостол Апостолов. До тях енергийното министерство изпрати през седмицата обстойни депеши с молба трите топлофикационни дружества да бъдат свалени от приватизационния аукцион. Надзорният съвет на агенцията е разгледал случая, но го е оставил без последствия. Дали защото надзорниците нямат право да се произнасят върху решенията за публичното предлагане на акции, или по други причини, не стана ясно. Само след дни обаче ще се установи дали министър Шулева не е закъсняла с предложението си за преобразуването на АП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във