Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛТЕРНАТИВА НА БАНКОВОТО КРЕДИТИРАНЕ

Лизинъг е споразумение, с което собственикът на актива предоставя на друго физическо или юридическо лице правото да го ползва при определени условия, срок и схема за плащане.Услугата лизинговане е алтернативна на банковия потребителски или инвестиционен заем и е по-изгодна от покупката в брой, защото не затваря оборотни средства, а процедурата й е по-опростена и по-бърза. Компаниите не изискват в повечето случаи обезпечение, защото лизингованият актив служи за осигуряване на сделката. Сроковете и начините на плащане се договарят индивидуално и са гъвкави, в зависимост от финансовите възможности и потребности на клиента. След като изпълни условията по лизинговия договор, клиентът придобива оборудването и стоката. Предимството е, че ползва вещта, а не заплаща веднага цената й. Самоучастието му е между 20 и 30%, като цената на услугата е по-висока, отколкото при банковия заем, и варира между 10 и 15%. Плащането обикновено става на равни (анюитетни) вноски.Лизинговата компания печели от лихва, срещу която предоставя актива, който е придобила със собствени средства специално заради клиента. Той обаче трябва да докаже платежоспособността си, а лизинговащото дружество задължително проверява благонадеждността му като платец. В световната практика са познати около седем вида лизингови услуги, както и много техни производни продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във