Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРА

ЗАД Алианц България Живот смята, че бившата Агенция за застрахователен надзор (вече управление Застрахователен надзор към Комисията за финансов надзор) създава ограничения в работата на застрахователите и е превишила правомощията си. Дружеството атакува пред Върховния административен съд заповедта на шефа на надзора Румен Гълъбинов от 29 ноември 2002 г., с която той е утвърдил нови указания. Със заповедта се забранява използването на пирамидална схема при продажбата на застрахователни продукти от компании, брокери или агенти, като се мотивира с разпоредби от Закона за застраховането, които му дават право на подобни правомощия. Според указанията при пирамидалната схема кандидат-посредникът трябва да плати встъпителна такса на застрахователя, чиито продукти иска да предлага. Отделно се задължава да привлича нови продавачи. А основната част от възнаграждението му идва от това, което са спечелили лицата, разположени под него в пирамидата (тези, които е довел). Тоест посредникът не разчита на приходи от продажби, извършени от него. Освен че забранява тези практики, с указанията се разпорежда, че всеки посредник трябва да бъде напълно и точно запознат със застрахователните продукти.Според юристите на застрахователното дружество, по този начин се налагат забрани и ограничения за дейността на компаниите и агентите, които не са предвидени в Закона за застраховането и съответно агенцията няма такова право. Първата им забележка е, че указанията ограничават професията на агента само до сключването на договори за застраховка. А световната и българската практика предполагат много по-сложни взаимоотношения между застрахователите и техните посредници. Тоест, освен да приключва продажбата чрез сключване на застраховка от името на застрахователя, посредникът може да извършва всичко друго, за което е бил упълномощен предварително. Част от работата му би могла да бъде и привличането на нови посредници и тяхното обучение, което никъде в Закона за застраховането това не е изрично забранено. Това, според юристите на Алианц България Живот, означава, че указанията излизат извън рамките на закона.Юристите наблягат също на факта, че чрез тези указания доскорошната АЗН се намесва в едни чисто търговски отношения. Става дума за изискването агентите да имат пълни и точни познания за продуктите, които предлагат. Компаниите изцяло осъзнават необходимостта от достатъчна квалификация на посредниците си. Все пак, уточняват юристите, застраховките Живот са много специфични. Комбинацията от рискови и спестовни клаузи, които дадено дружество предлага по тези застраховки, е от голямо значение, защото тя именно ги отличава от конкурентните им продукти. Така че напълно естествено е всяка компания да се грижи посредниците й да умеят да изтъкнат предимствата на това, което предлагат на пазара. Затова агентите преминават през период на обучение и стаж в продажбите. Обучителите пък (които са утвърдени агенти) получават допълнително възнаграждение, което зависи от успешната практика на учениците им - от това колко полици са продали. Според Алианц това е напълно обективен критерий, който не противоречи на Закона за застраховането и има икономическа логика. А и ако даден агент е некомпетентен, пазарът и конкуренцията би трябвало да го изтласкат. Освен това е налице и нещо парадоксално - АЗН не би могла да контролира познанията на брокерите и агентите, тъй като това не влиза в компетенциите й и няма как да го осъществи. Делото по жалбата бе образувано на 2 април 2003 година. Обжалването на указанията е основано на Закона за Върховния административен съд. Според чл.12 от този закон, подобни административни актове могат да бъдат отменяни, когато противоречат на материалноправни (които определят права и задължения) разпоредби или когато не съответстват на целта на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във