Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛЕН МАК ГОТВИ СЪБЛАЗНИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Освен че е най-голямото приватизирано от новото време предприятие, пловдивският козметичен завод Ален мак ще се озове между опитните зайци, на които ще се пробва ефективността на все още неприетите от Народното събрание промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Както в. БАНКЕРЪ вече писа, на 12 март общото събрание на дружеството ще обсъжда увеличението на капитала му чрез емисия на нови акции. По този повод Петър Терзиев, представител на мажоритарния собственик на Ален мак - швейцарската фирма Ефектен унд финанц-България, заяви, че емисията ще бъде огромна, което означава, че досегашният акционерен състав ще бъде сериозно променен. Окончателното решение за точните параметри на емисията и сроковете за продажба на новите книжа няма да се вземе на 12 март, каза пък юридическият консултант на швейцарците адвокат Димитър Димитров (бивш председател на бившата Държавна агенция за надзор върху застраховането и хазарта). Според него, увеличението на капитала може да стане в две фази. Първо, съдът ще регистрира волята на акционерите. Едва след това ще се решава каква да е следващата стъпка. Единият вариант е да бъде проведено ново общо събрание, вероятно в края на март или през април, за чието свикване в Държавен вестник ще се публикува т.нар. разширена покана (тя дава информация за размера на увеличението, за какво ще се използва набраният ресурс и по какъв начин ще се набира). Другият предвиден от закона вариант (чл.112 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа) е да се изготви проспект, съдържащ още по-подробни данни, който впоследствие трябва да бъде одобрен от Държавната комисия по ценните книжа. При подготовката на новата емисия швейцарците вероятно ще бъдат силно вдъхновени от това, че ще трябва да се съобразяват и с досегашните, и с бъдещите текстове на ЗППЦК. Очаква се промените в този специализиран закон да влязат в сила най-рано към началото на април. Според предложените от правителството текстове, увеличението на капитала на Ален мак и на всички останали публични дружества ще става задължително с емитиране на търгуеми права. Този особен вид ценни книжа се издават на акционерите, които имат право да участват в подписката. Те ще могат да ги продадат на фондовата борса през първите седмици от увеличението на капитала на инвеститори, които искат да запишат акции. Така, според Министерския съвет, който предлага промените в закона, ще бъдат защитени интересите на миноритарните акционери в публичните компании. Любопитното е, че, според проекта за преходните и заключителните разпоредби на ЗППЦК, новите му текстове няма да се прилагат, ако общото събрание е гласувало за увеличение на капитала преди влизането на промените в сила. Ако акционерите на Ален мак вземат бързо необходимите решения, ще могат да избират да издадат или не търгуеми права. Според Димитър Димитров, най-вероятно ще се избере вариантът да се свика ново общо събрание с разширена покана. Пак според него, Ефектен унд финанц-България е имал желанието да емитира права, което според сегашната нормативна уредба е само пожелателно, но вероятно в крайна сметка няма да го направи. Според хората от фонда Държавната комисия по ценните книжа не е предложила надеждна процедура за провеждане на подписката по такъв начин.Увеличението на капитала на Ален мак е нужно за набиране на оборотни средства в дружеството, обяснява за БАНКЕРЪ Петър Терзиев. - Положението в завода е катастрофално. Загубата за 2001 г. е в размер на 5.372 млн. лева. Отделно от това са бракувани готова продукция, материали и суровини за 1.6-1.7 млн. лева. Тревожно е и състоянието на интелектуалната собственост на предприятието. Финансовото му състояние още не е напълно изяснено и затова в момента KPMG извършва дю дилиджънс. Резултатът от него ще е отправната точка на решението с колко да се увеличи капиталът на Ален мак. Като се има предвид обаче, че при сключването на приватизационната сделка за 57% от акциите на дружеството преди по-малко от месец швейцарците се ангажираха през следващите три години да инвестират 2.845 млн. лв., може да се очаква, че обемът на новата емисия ще бъде около тази цифра. И тъй като сегашният основен капитал на Ален мак е около 232 хил. лв., очертава се увеличението му да е повече от десетократно. Записването на акции от емисията вероятно ще започне към края на април, допълни Димитър Димитров. Според Петър Терзиев, който до неотдавна бе в ръководните органи на Балканфарма холдинг, Ефектен унд финанц-България няма намерение да увеличава дела си в Ален мак. След като придобиха държавните 57%, преди седмица швейцарците закупиха акциите на фирми, контролирани от австрийската групировка ЕПИК. Така те вече притежават над 79.3% от козметичния завод. Другият голям акционер в него продължава да е държавата с малко над 17 процента. Тези книжа бяха заделени за разпределяне между работниците и за удовлетворяване на реституционни претенции. Всъщност служителите на предприятието няма да получат нищо, тъй като само след няколко седмици ще влезе в сила новият Закон за приватизация и следприватизационен контрол, който не предвижда да се продават преференциални книжа. Така че в скоро време държавата вероятно ще предложи за продажба и тези 17% - след увеличението на капитала те ще останат по-малко от 2 процента. Интересно е как ще подходи Министерството на икономиката към правата за участие в новата емисия, които евентуално ще получи. Почти е изключена възможността ведомството да ги реализира, като плати акциите, на които има право. В държавния бюджет едва ли са предвидени средства за такива операции. Така единствената възможност за нея остава да продаде полагащите й се права, ако такива все пак бъдат издадени. Кандидатите за тях едва ли ще са много, а количеството на специалните книжа, отредени за икономическото министерство ще е твърде голямо. Което ще смъкне цената им вероятно докъм 1 стотинка за книга. За да окаже помощ на държавата, която няма да спечели пукната пара, ако се откаже да участва в увеличението, Ефектен унд финанц-България ще се яви в ролята на спасител и въпреки че не желае да повишава дела си в Ален мак, ще изкупи правата на министерството, дори ако цената им може да се окаже по-висока. Петър Терзиев не изключи такъв вариант. Интересно е какво ще стане с държавните акции, ако търгуеми права не бъдат емитирани. В такъв случай държавата ще загуби от размиването на капитала, освен ако не участва в увеличението директно (което не е много възможно) или като намери схема да запише с чужди пари полагащите й се акции. Но за тази цел й трябва инвеститор, който да й даде средства с уговорката на по-късен етап да придобие книжата, за които е заплатил. Опит за прилагането на такава схема имаше преди година при увеличението на капитала на фармацевтичния завод Софарма. Тогава обаче икономическото министерство, ръководено от Петър Жотев, не намери за целесъобразно да прави такъв ход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във