Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛБЕНА ОТНОВО СВИВА КАПИТАЛА СИ

Акционерите на курортната компания Албена АД ще гласуват за обратното изкупуване на 3% от капитала й на извънредното си общо събрание на 22 декември. Броят на книжата, които те ще изкупят, варира между 128 000 и 128 190. Те ще бъдат изплатени по среднопретеглената борсова цена на Албена АД към датата на събранието, като позволеното отклонение от нея е в рамките на 5 процента. Самият процес на обратно изкупуване обаче ще може да се осъществи най-рано през януари 2004 г., тъй като според Закона за публичното предлагане на ценни книжа дружество може да изкупи в рамките на една година само 3% от основния си капитал. Компанията вече се възползва от това право през януари тази година, затова ще трябва да изчака поне още два месеца, за да го използва отново. Тогава тя плати на акционерите, които се възползваха от него, по 12 лв. на бройка. Още през ноември миналата година туристическото дружество обяви намеренията си да изкупи обратно общо 6% от капитала си. Поради споменатото ограничение Албена АД осъществи плановете си на части. С върнатите в компанията книжа ще бъде създаден специален фонд за мотивиране на висшия управленски персонал. Това на практика означава, че обратно изкупените акции няма да бъдат обезсилени, а ще бъдат прехвърлени на мениджърите на дружеството. Компанията е приключила деветмесечието с почти същите резултати, както през същия период на миналата година. Печалбата й в размер на 20.7 млн. лв. е отбелязала лек спад. Приходите, които дружеството е реализирало от дейността си, са 66.3 млн. лева. Двамата по-големи акционери в курортната компания са Албена 2000 АД, което притежава 45.48% от капитала, и Албена Инвест Холдинг с 22.78 процента. Останалите акции са собственост на община Балчик (7.13%), на Банк Насионал дьо Пари (1.16%) и на дребни акционери - 1.36 процента. Държавният дял от 2.76% беше продаден в края на ноември 2002 г. на няколко смесени закрити приватизационни аукциона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във