Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ СТАВАТ ПРОЗРАЧНИ

Наредба за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните...
Facebook logo
Бъдете с нас и във