Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АКЦИЗИТЕ ХУКНАХА КЪМ ЕВРОПА

След внасянето в парламента на дългоочакваните данъчни промени ситуацията заприлича на закона от физиката, според който нищо не се губи в природата, а само преминава от едно състояние в друго. От една страна, кабинетът поотхлабва данъчната примка за гражданите и фирмите с корекциите в Закона за облагане доходите на физически лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, но, от друга, ще компенсира загубите с европейски акцизи. Както нееднократно бе подчертано, проектът за изменения в Закона за акцизите има за цел да постави началото на хармонизация на българското данъчно законодателство с директивите на Европейския съюз. Според финансовия министър Милен Велчев, еднократното изравняване на акцизните ставки с минималноизискуемите в ЕС след приемането ни за пълноправен член би предизвикало силна инфлационна вълна. За да бъдат избегнати ценови сътресения през 2007 г., когато се очаква да влезем в Евросъюза, акцизите ще бъдат увеличавани на групи и стъпаловидно, обясни Велчев при представянето на законопроекта в парламентарната Комисия по бюджет и финанси. В дебата около него обаче се спестяват нивата, до които в крайна сметка трябва да достигнат акцизите у нас през 2006 година. Не бе даден и категоричен отговор дали подборът на стоките, за които ще бъдат завишени ставките, е подчинен изцяло на заветната цел за еврочленство, или финансистите от екипа на премиера Сакскобургготски са си позволили и малко по-свободен данъчен пилотаж? Всъщност ако българинът знае какви минимални акцизи му гласят през следващите пет години, това едва ли ще влее оптимизъм в неговите европейски очаквания.Тази година в списъка на избраните стоки попаднаха кафето, пивото и тютюневите изделия. Законопроектът предвижда също облагане с акциз на всички средни моторни масла, всички тежки и котелни горива и пропан-бутана. Необлагаема остава търговията с природния газ. При разработването на следващите бюджети освен плавното нарастване на акцизите на посочените стоки законодателно ще бъдат променени и ставките на безоловните бензини.Един от спорните пунктове на правителствения проект е включването на кафето в тарифата към Закона за акцизите. Освен акциз от един лев на килограм при вноса и продажбата му намеренията са от началото на следващата година да бъдат въведени и бандероли за износ на кафе и за неговата продажба в безмитните магазини. Едновременно с това ще бъде забранена и продажбата му в насипно състояние. Схемата на синхронизиране на българското законодателство с европейското в областта на акцизите е начертана в представената от страната ни преговорна позиция по главата Данъчна политика. Но в нея не се споменава нищо за акцизен режим на ароматната напитка. Съгласно европейските директиви, няма задължение за страните членки да въвеждат акциз върху кафето и този въпрос е предоставен за преценка на отделните правителства. В рамките на ЕС само три държави облагат все още кафето с акциз - Белгия, Дания и Германия. Като германците компенсират това при печеното кафе с двойно по-нисък ДДС спрямо другите стоки. В мотивите към законопректа българското правителство е обосновало предложението си с пресичане на контрабандния внос по нашите граници.С новите изменения в Закона за акцизите се въвежда единна ставка за бирата. Тази практика се прилага в Европейския съюз, като минималният акциз е 0.748 евро на хектолитър за градус плато (б.а измерение на екстракта на пивото, посочен на етикета). Той трябва да бъде въведен в България не по-късно от 1 януари 2005 година. А ставката, която ще действа догодина, е 1.05 лв., или 0.536 евро на хектолитър за градус плато.От 1 януари 2002-а с десет на сто ще скочи и акцизът за цигарите с филтър. Предвижда се той да стане 0.002 лв. за един къс плюс 40% от продажната цена. Цигарите без филтър, при които потребителите нямат голяма възможност за избор, ще се облагат с 0.001 лв. за един къс плюс 15% от продажната цена, вместо досегашните 10 процента. Кабинетът и в този случай се е поизсилил, след като в края на миналия месец Европейската комисия прие предложението за преходен период при въвеждането на по-висок акциз върху цигарите в страните-кандидатки. По силата на това решение България, Чехия, Естония, Латвия, Литва и Словения ще бъдат освободени от задължението за налагане на минималния размер от 57% акциз върху цигарите в продължение на три години след приемането им в Европейския съюз. По силата на договореностите с Евросъюза в периода до 2006 г. предстои да бъдат коригирани в посока нагоре ставките за почти всички стоки от тарифата към Закона за акцизите. По отношение на виното България прилага ставка от 15 евро на хектолитър. В ЕС няма акциз за този вид стока. Брюксел обаче настоява до 2006 г. страната да започне да облага с данък домашното производство на вино и ракия, както и когато те са произведени от лицензиран търговец със суровина на клиента. Днес акцизът за етиловите алкохоли у нас е в размер на 179 евро за хектолитър, докато минималното задължително изискване за Европейския съюз е в размер на 550 евро. На практика това означава, че ако Европейската комисия отхвърли искането ни за петгодишен преходен период до 2011 г. за изравняване на акцизите за алкохола, спиртните напитки ще поскъпват ритмично всяка следваща година. Сериозен инфлационен натиск би могло да окаже и увеличението до 2006 г. на акцизите за безоловния бензин и дизеловото гориво. В ЕС се прилага единна ставка от 287 евро на 1000 литра. Ако тя бъде въведена в нашата страна, цената на безоловния бензин А 95 H ще се повиши с около 30%, а на дизеловото гориво - с около 39%, сочат прогнозите на експерти от финансовото министерство. За да бъдат спестени прекомерните разходи за топлоенергия и транспорт от очакваното поскъпване на бензина и дизеловото гориво, България поиска още един петгодишен преходен период за изравняване на акцизите върху тези горива. Достигането на минималните европейски равнища на акцизните ставки през 2006 г. ще доведе и до поскъпване на газьола за промишлени и битови нужди, облагането върху който ще е 18 евро на 1000 литра. Втечненият нефтен газ и метанът ще се облагат с 36 евро на 1000 килограма. Акцизът за керосина, който сега е 133 евро на 1000 л, ще бъде увеличен до 245 евро.Както се вижда и от цифрите, сега сме само в началото на дългия процес на синхронизация на българското данъчно законодателство с европейското. А въпросът, който най-много вълнува широката публика около предстоящата акцизна одисея, е как тя ще се върже с потреблението и доходите на българина, изоставащи далеч под минималните за западната част на Стария континент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във