Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АИКБ отчита спад на сивата икономика за 2017 г.

Изсветляването на икономиката отразява не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и служители за динамиката и дела на неформалната икономика.

Композитният индекс "Икономика на светло", чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 през миналата година. Това съобщиха от най-представителната работодателска организация, която на специална пресконференция обяви за осма поредна година стойността на индекса. От АИКБ отчитат ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на неформалната икономика през последните три години.

Асоциация на индустриалния капитал в България изчислява Композитният индекс "Икономика на светло" от 2011 година. От началото на изчисленията до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1.2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1.26 до 68.92 пункта и компенсира спада от 2014-а. През 2016 г. индексът нарасна с 2.96 пункта и достигна стойност от 71.88 пункта. За 2017 г. отчетеният ръст от 3.07 пункта е рекорден.

Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и служители за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и в по-малка степен).

Анализът на Композитния индекс показва увеличение на стойността и на двата под-индекса. Статистическият индекс отчита ръст от 2.88 на сто, а социологическият - 0.19 на сто. Сред основните причини за положителните тенденции са финансовата и икономическа стабилност в страната, предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на „сивата“ икономика, увеличаване на обема на износа на България, както и общото намаляване на интензивността на основните стресогенни фактори, които създават негативни психологически нагласи сред бизнеса.

От АИКБ отчитат, че през 2017 г. главните причини, задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на  Композитния индекс "Икономика на светло", се дължат на две групи основни фактора. Като вътрешни са посочени липсата на квалифицирана работна ръка, липсата на реформи в ключови сектори като здравеопазване, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност, новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата и минимални осигурителни доходи, довело до повече "сиви практики" в някои икономически дейности.

Сред основните външни фактори, задържащи положителните тенденции на Композитния индекс са назряващите търговски конфликти, от една страна, между САЩ и ЕС и от друга страна между Китай и САЩ, продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и предприетите контра-санкции, както и очертаващите се тенденции за „Европа на две скорости“ и прилаганите двойни стандарти от старите страни-членки на Съюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във