Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИХОДИТЕ ВЗЕМА СГРАДАТА НА В. ДЕМОКРАЦИЯ

Националната агенция за приходите ще се настани в освободените от редакцията на в. Демокрация офиси - последните два етажа от сградата на бул. Дондуков 52, където се помещава и Главна данъчна дирекция. Според проектозакона за агенцията, който ще бъде приет окончателно от парламента до 8 ноември, тя ще бъде държавен орган (на бюджетна издръжка), който ще обедини функциите на Главна данъчна дирекция (ГДД) и Националния осигурителен институт (НОИ) по събирането на публични вземания. Това ще доведе до закриване на ГДД, а от НОИ ще останат само структурите, които изплащат осигуровки и други обезщетения. Според разпоредба в законопроекта до 31 декември 2003 г. НОИ трябва да подготви отделянето на специализираните си подразделения, които се занимават с установяване и събиране на осигурителни вноски, за да бъдат включени те в териториалните поделения на Националната агенция за приходите. Агенцията за приходите ще е подчинена на министъра на финансите, който ще бъде и председател на управителния й съвет. В него ще влизат управителят на НОИ, директорът на НЗОК, заместник финансовият министър, отговарящ за данъците, и изпълнителният директор на бъдещата агенция. Ако споменатият проектозакон бъде приет в срок, до 31 декември 2003 г., функцията на изпълнителния директор ще се изпълнява от Николай Попов (сегашен шеф на ГДД), който ще си остане и главен данъчен директор. След тази дата изпълнителният директор на Агенцията за приходите ще бъде избран от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Кандидатите за това място и за заместник-директори трябва да имат завършено висше образование със степен магистър и да са работили в областта на икономиката, финансите или социалното осигуряване най-малко десет години.До 31 декември 2003 г. предвидените в проектозакона 80 служители на агенцията би трябвало да се занимават единствено с разработване на поднормативни и вътрешноведомствени актове, които ще осигурят синхрона между Националния осигурителен институт и данъчната администрация в процеса на сливане на функциите им. Същевременно ще бъдат подготвени единната информационна система и организационната структура на Агенцията по приходите, която ще започне да работи на пълни обороти от началото на 2004 година. В случай че законопроектът за създаването й бъде приет безпроблемно от депутатите, структурата й ще копира тази на данъчната администрация и ще включва централно управление и териториални звена. Те, от своя страна, ще бъдат два вида - служби по приходите, в които ще се внасят местните данъци и такси, и териториални дирекции по приходите, в които ще се плащат осигуровките и всички останали налози.

Facebook logo
Бъдете с нас и във