Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИХОДИТЕ ПОТЕГЛИ СЪС СКАНДАЛ

Дебатите по Закона за националната агенция за приходите на съвместното заседание от социалната и бюджетната комисия, прераснаха в поредния парламентарен скандал. Набрали инерция покрай споровете за сделката с външния дълг, депутатите се скараха и за уредбата на суперведомството, което ще събира и данъци, и осигуровки. Първите искри припламнаха след изказването на Муравей Радев от ОДС, заместник-председател на бюджетната комисия, според когото по-слаб закон в сегашното Народно събрание не е влизал. Предложеният текст е прекалено повърхностен и от него не става ясно кои звена от Националния осигурителен институт и от данъчната администрация ще бъдат обединени и в какви срокове ще стане това, каза Радев. След създаването на единната агенция Националният осигурителен институт ще се занимава само с изплащането на пенсиите, а събирането на всички видове осигуровки ще става заедно с плащането на данъците, обясни той.Според преходните и заключителни разпоредби на проекта, до 31 декември 2003 г. трябва да бъдат разработени нормативни актове, чрез които да се уеднакви данъчното и социалното законодателство и да се представи проект за изграждане на структурата на Националната агенция за приходите. Засега обаче детайлите, по които данъкоплатецът може да се ориентира за ползата от новата агенция, не са ясни. Според финансовия министър Милен Велчев, създаването на агенцията ще доведе до намаляване на данъчната и осигурителната тежест, като по този начин ще се увеличи доброволното спазване на законите. Фирмите ще бъдат облекчени и от това, че ще се отчитат само пред един орган. Предимството за министерството пък е, че такива неща като регистрация, контрол, събиране, ревизии и предприемането на принудителни действия спрямо длъжниците ще се извършват на базата на единна информационна система. Велчев предупреди, че с влизането на закона в сила само ще се създаде агенцията като правен субект и ще се определят нейните органи на управление. Агенцията ще бъде подчинена на министъра на финансите, а контролът върху дейността й ще се осъществява на надзорен съвет, в който ще влизат министърът и ресорният заместник-министър на финансите, управителят на НОИ, директорът на Националната здравноосигурителна каса и представител на общините. Съгласно законопроекта агенцията ще се ръководи от генерален директор, назначаван от Министерския съвет, и четирима заместници.За реализацията на проекта вече е получена безвъзмездна помощ от Световната банка в размер на 306 хил. щ. долара. Създаването на агенцията е ангажимент и пред МВФ, който настоява законът да се приеме до октомври 2002-а. Но председателят на бюджетната комисия Иван Искров отсега се застрахова, че този срок е твърде кратък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във