Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НАДМИНА И МАЙКА ТЕРЕЗА

От януари да началото на август Агенцията по заетостта е изпратила на работа в чужбина близо две хиляди българи по силата на редица международни спогодби, подписани в периода 1992-2004 година. Най-много работници - 1231, са заминали за Германия. В това число попадат и 143-те студенти, които се трудят там само през лятната ваканция. На второ място в класацията се нарежда Испания, където до август на гурбет са били изпратени 681 наши сънародници. Агенцията е одобрила още 203-ма кандидати, които предстои да подпишат трудови договори с испански работодатели. Двайсет и двама български стажанти пък са заминали за Швейцария, а за мечтаната работа в Италия чакат 140 български медицински сестри. Както в. БАНКЕРЪ нееднократно е отбелязвал, за посредническата дейност при подбора на кадрите Агенцията по заетостта, ръководена от Сотир Ушев, не е получила и стотинка от чужбина. По тази причина от началото на годината ведомството е изхарчило около 400 хил. лв. от бюджета си и така е облагодетелствало чуждестранни предприемачи, заяви за БАНКЕРЪ секретарят на Агенцията на лицензираните информационни посредници (АЛИП) Сребрин Илиев. В същото време загубите на частните трудови борси, по сметките на Илиев, възлизат на около 2 млн. евро. Агенцията ни нанася вреда - подчертава той - защото извършва безплатно услугата, за която взимаме около хиляда-две хиляди евро на изпратен работник. Още по-любопитни са статистиката и цифрите от последните няколко години (вж. таблицата). Изчисленията, направени от Асоциацията на частните посредници, показват, че от 2001-ва насам Агенцията по заетостта е изхарчила за всеки един кандидат за работа в чужбина от 150 до 400 лв. държавни пари. В сумата са калкулирани както разходите за заплати на служителите, които са оформяли документите и са организирали подбора и трансфера на работната ръка, така и средствата за реклама в медиите и за всички отпечатани брошури. Немалки суми са отивали и за издръжката на квалификационни курсове, организирани от бюрата по труда за онези безработни, които не са отговаряли на изискванията на чуждестранните работодатели. Парадоксът е, че по този начин българският данъкоплатец е плащал за обучението на кадри, които после създават брутен вътрешен продукт на друга държава. Няма никакво съмнение, че само за последните три години България е загубила между 10 и 20 млн. евро от това, че е намирала безплатно персонал за чуждестранни компании, посочва Илиев. След 12 години (откакто е подписана първата международна спогодба) на екипа на министъра на труда и социалната политика Христина Христова чак сега му светна, че все пак подобна услуга трябва да се заплаща. Това условие ще залегне в бъдещата Наредба за предоставяне на посреднически услуги (за която в. БАНКЕРЪ писа в брой 24 от 2004 година). В проекта за нея е записано, че работодателите от чужбина ще заплащат на Агенцията по заетостта разходите по изпълнението на направената заявка за подбор на кадри. Те ще покриват и сметките за телефони, наема на помещения и преводаческите услуги. Предвидено е да се превеждат и суми за хонорарите на наетите от държавното ведомство външни специалисти за проверка на квалификацията на кандидатите за задгранична работа. Тези текстове показват, че и досега служителите в агенцията са знаели какви са разходите, които правят за всеки българин, изпратен на гурбет - не спестяват коментара си частни посредници. - Въпреки това не са инициирали промяна на утвърдената практика да извършват посредническата дейност даром. Друго доказателство в същата посока е залегналото в проектонаредбата изискване работодателят, подал заявката за подбор на шофьори, да плаща дори наема на полигона, на който те са изпитвани. Агенцията стигна до това прозрение, след като плати солидна сума за изпитната площадка, на която бяха проверени уменията на българските шофьори, преди да заминат за Испания, уточни Сребрин Илиев. По неговите думи обаче новата наредба няма да премахне нелоялната конкуренция на държавното ведомство. Предвижда се то да взема пари само за направените разходи, но не и обичайната за този вид дейност комисиона. Така цените на държавната агенция пак ще са по-ниски от тези на частните посредници и съвсем логично и работодателите, и клиентите ще предпочитат по-евтините й услуги. Заради тези предпоставки от Асоциацията на лицензираните информационни посредници са настояли становище за подготвената наредба да даде и Комисията за защита на конкуренцията. Искането е било направено на заседанието на Националния съвет за насърчаване на заетостта, проведено на 14 юли. Независимо от всичко нелоялната конкуренция като че ли е по-малката беда. По-големият проблем е, че Агенцията по заетостта изпраща български кадри в чужбина, без какъвто и да е анализ на състоянието на трудовия пазар в България. До този извод частните посредници са стигнали, след като се запознали с отчета, подготвен от служителите на Сотир Ушев. На споменатото вече заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта те са поискали справка за посредническата дейност, извършена в полза на чуждестранни работодатели. Тя е трябвало да съдържа и информация за възрастта и квалификацията на изпратените на гурбет. Месец по-късно, на 12 август, от държавната агенция отговорили, че не водят статистика за възрастта на кандидатите и от кои региони са те. Ако това действително е така, то излиза, че агенцията изпълнява поръчките от чужбина, без изобщо да е наясно какво е състоянието на българския пазар на труда и какви ще са последиците за него. Скандално, според частните посредници, е и стриктното изпълнение на условието на Германия, изпращаните там работници да нямат прекъсване на трудовия си стаж през последните няколко години. Оказва се, че ние вземаме работещи българи и ги пращаме безплатно на германските предприемачи, изтъкна Сребрин Илиев. От агенцията твърдят, че българските кадри са изпратени за повишаване на професионалната и езиковата си квалификация. Но в този случай, отбелязва Илиев, сънародниците ни би трябвало да са в Германия максимум за шест месеца, а не за 12 и 18 месеца, както е записано в договорите им.Интересно как при това положение агенцията изпълнява устройствения си правилник, приет миналата година? В неговия чл. 12 е записано, че тя е длъжна да изготвя информационни справки, таблици, графики, анализи и експертни становища в областта на пазара на труда и да ги предоставя на различните институции, ведомства и международни организации. Хората на Сотир Ушев са длъжни също така редовно да предоставя информационни справки за пазара на труда на всички работодатели, които са я поискали. Всичко това обаче явно не се случва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във