Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ ЩЕ РАБОТИ С НОВ КОДЕКС

Агенцията по приходите, която ще поеме част от функциите на Главна данъчна дирекция и Националния осигурителен институт, ще работи с нов данъчноосигурителен процесуален кодекс. Неговият проект бе одобрен от Министерския съвет. Според една от клаузите след по-малко от година и половина българските юридически и физически лица ще заплащат дължимите към хазната данъци и осигуровките си по банков път, с пощенски запис или чрез ИНТЕРНЕТ. В брой ще се погасяват само задълженията по Закона за местните данъци и такси. В проекта за новия кодекс подробно са регламентирани процедурите по регистрация, обслужване, установяване и обжалване на дължими данъци и осигурителни вноски, които ще се събират от Националната агенция за приходите. Въвежда се също така единна регистрация за данъчни задължения и осигуровки. Нещо повече - вписването на търговските дружества ще става по служебен път, след като те се регистрират по БУЛСТАТ. Според главния данъчен директор Николай Попов (той оглавява и Агенцията по приходите) предстоящото обединяване на данните за фирмите ще извади на светло и тези, които са преустановили дейността си, но не са били заличени от регистрите. Задълженията за данъци и осигуровки вече ще се определят само с един ревизионен акт, като проверяваните граждани и фирми ще могат да се запознаят с констатациите от ревизията и да изкажат възраженията си. В данъчноосигурителния кодекс е записано още, че срокът на данъчната ревизия не може да е по-дълъг от шест месеца.Друга новост е прехвърлянето на тежестта на доказване в ревизионното производство от задължените лица към данъчните органи, с изключение на случаите, при които е констатирано трансферно ценообразуване, недекларирани или укрити приходи, плащания към свързани лица и преводи към офшорни зони. По подобие на Закона за митниците пък се предоставя възможност за сключването на споразумение между данъчната администрация и ревизираното лице в периода между установяването на нарушението и издаването на наказателното постановление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във