Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ ЩЕ ОГРАНИЧИ КОРУПЦИЯТА

Гавраил Забуртов, заместник изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, пред в. БАНКЕРЪГ-н Забуртов, кога ще бъде изградена окончателно и въведена информационната система на администрацията по приходите?- С официалното начало на работата на Националната агенция за приходите -от 1 януари 2006 г., ще имаме и напълно функционираща информационна система. Тя ще гарантира успешния завършек на най-голямата реформа в приходната администрация в България. В момента тече процедура по избор на фирма за доставка, адаптиране и внедряване на софтуер за управление на приходите. Първоначално предвиждаме информационната система да бъде тествана пилотно в няколко дирекции.Разполагате ли с достатъчно подготвени хора за управлението на тази система?- Френската фирма Bull Sa, която спечели търга за доставка и внедряване на софтуера, ще има задължението и да обучи специалисти за Националната агенция за приходите, които в по-голямата си част ще са служители от Данъчната администрация и Националния осигурителен институт.Какъв ще е ефектът върху събираемостта на данъците? Ще се ограничат ли възможностите за укриване на налози от страна на гражданите и фирмите?- В бъдеще данъците и осигурителните вноски ще се обслужват само от една организация - Националната агенция за приходите. Единната информационна система ще ни позволи да намалим срока за възстановяване на ДДС, както и този за издаването на всякакъв вид формуляри и удостоверения. Освен това от 1 януари 2006 г. тя ще ни даде възможност да улесним гражданите и фирмите, като им предоставим нови електронни услуги - например плащане на данъците и осигуровките по ИНТЕРНЕТ. Това ще намали преките контакти с администрацията, което пък е предпоставка за намаляване на корупционния натиск върху служителите. Внедряването на информационната система неминуемо ще повиши и ефективността при събирането на налозите. Предвиждат ли се и други промени в областта на данъчната администрация?- Реформата има няколко основни цели, като една от най-важните е да отговорим на очакванията на обществото и да изградим една модерна европейска администрация по приходите. От началото на 2006-а дейността на данъчната администрация и функциите по събирането на вноски от страна на Националния осигурителен институт ще се обединят в 28 териториални подразделения на Националната агенция за приходите. От 1 октомври 2004 г. в дирекция ТДД Големи данъкоплатци започва пилотен проект за общо обслужване на големи данъкоплатци и осигурители. Тази дирекция осигурява над 67% от постъпленията в бюджета. Предстои и приемането от парламента на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, който трябва да очертае правната рамка за дейността на Агенцията за приходите. Предвидени са и промени в цялото данъчно законодателство, включително ДДС, акцизи, облагане на доходите...Очаквате ли подобрение в събирането на данъците след масовото навлизане на електронния подпис и административните мерки по въвеждане на обслужването на едно гише за фирмите, които трябва да улеснят дейността им?- Наскоро доставчиците на удостоверителни услуги (б. ред. - Информационно обслужване и Банксервиз) намалиха цените си за универсалните електронни подписи и сега всеки може да си купи такъв подпис за около стотина лева. Това не е голямо капиталовложение, още повече, че с него се спестяват значителни разходи и време на хората при контакта им с данъчната администрация. От 1 юли ГДД въведе електронната услуга ДДС по ИНТЕРНЕТ, чрез която стана възможно подаването на справки-декларации и дневници по ДДС по електронен път (б. ред. - в края на месеца клиентите й бяха стотина фирми). Досега всички фирми бяха задължени всеки месец да подават в данъчната си служба тази информация на магнитен носител. Вместо това сега управителят на фирмата може да изпрати декларациите в данъчната служба по електронен път директно от своя офис, без да чака по опашки. Според мен новите електронни технологии и услуги със сигурност водят до повишаване на събираемостта на данъците, а от друга страна и до по-ефективен контрол от страна на администрацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във