Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АДМИНИСТРАЦИЯТА ПАК НАДВИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Всички трудови договори, които са били сключени към 2 януари 2003 г., трябва да се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт до 30 април 2003 година. Това предвиждат промените в Кодекса на труда, публикувани в бр. 120 на Държавен вестник. Според съответната наредба (ДВ, бр.1 от 2003 г.) трудовите договори се регистрират в тридневен срок от сключването им, но това не важи за заварените - за тяхната регистрация е предвиден тримесечен срок. Следователно, ако през януари наемете нов работник, трябва веднага да уведомите управлението на НОИ, а вече наетите работници може да бъдат регистрирани и до края на април. До края на годината документите могат да се подават и в 51 бюра по труда. Документацията трябва да съдържа и копие от самия договор, така че НОИ лесно да може да контролира такива елементи като възнаграждение, продължителност на работния ден и т.н. В тридневен срок работодателят ще трябва да изпрати в НОИ и уведомление за евентуални промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността, на която е назначено лицето, или до срока на действие на договора му. Не се изисква обаче уведомление в случаите, когато се променя договореното възнаграждение. Това всъщност не е случаен пропуск - след въвеждането на минималните осигурителни прагове НОИ ще се интересува много повече от длъжността, на която е назначено лицето, отколкото от неговата заплата.В случаите, когато в резултат на проверките си Инспекцията по труда обяви, че според нея е налице трудово правоотношение, работодателят също е длъжен да уведоми НОИ в тридневен срок от издаването на уведомлението на инспекцията.В случай на прекратяване на трудовия договор НОИ трябва да получи съответното съобщение в седемдневен срок. Заради по-дългия срок на регистрация на старите договори може да се случи да се подаде уведомление за прекратяване на договори, които още не са регистрирани от НОИ.Уведомленията може да се подават и с препоръчано писмо с обратна разписка, което е по-добрият вариант в сравнение с големите опашки пред НОИ тези дни. Експертите обаче не съветват да се използва тази кореспонденция, тъй като има опасност от неправилно попълване на формулярите. Освен това се изисква уведомлението да бъде заверено от НОИ, а тази заверка е необходимо условие за постъпване на нова работа. Всъщност това е едно от най-странните изисквания на новия Кодекс на труда, тъй като поставя изпълнението на един договор изцяло в зависимост от оперативността на административния орган. Направо скандално е, че нито кодексът, нито наредбата задължават НОИ да се произнесе по изпратените уведомления в някакъв срок. Нека да си представим, че туристическа фирма сключва договори със сезонни работници. Тъй като това обикновено съвпада със сезона на отпуските, поради недостиг на персонал НОИ може да забави обработката на документите със седмици. Само че през това време новоназначените работници не бива да бъдат допускани на работа, което означава, че няма да получат и заплата. А сезонът е кратък...Много от хората, които обсадиха НОИ след това решение, се интересуваха от възможностите да регистрират договори на половин работен ден, показа проверка на БАНКЕРЪ. Но поправката в осигурителния кодекс предвижда, че когато работникът е зает на половин работен ден, с 50% се съкращава и осигурителният стаж, който му се признава, съответно трупа по-малко точки за пенсиониране. Така че работодателите по-вероятно ще се ориентират към другите варианти за заобикаляне на осигурителните прагове - граждански договори или преназначаване на по-нископлатена длъжност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във