Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 27

Агенцията за приватизация и софийското дружество Газмобил ЕООД подписаха договор за продажбата на 70% от капитала на столичната компания Агромашинаимпекс ЕАД. Цената на сделката е 1.1 млн. лева. Повече от три пъти - до 166 хил. лв., се вдигна цената на ВЕЦ Леденик на проведения в АП търг на 2 юли. Победител в наддаването стана великотърновската фирма Райтър. В същото време бе подписан договорът за друга водноелектрическа централа - Черни Осъм. Неин купувач е столичната компания Кабел комерс, а заплатената цена е 4.55 млн. лева. Съветът на директорите на фондовата борса прие за редовен член на тържището старозагорския инвестиционен посредник Сомони 2001 ООД. Емисията ипотечни облигации на СИБАНК ще се търгува на БФБ от 8 юли (понеделник). Тя е в размер на 1 674 610 лева.Общото събрание на акционерите на Пазарджик-БТ гласува разпределянето на дивидент от печалбата на компанията за 2001 г. в размер на 1.1588 лв. за бройка. Собствениците на книжа от Софияпласт пък ще получат по 0.2509 лв. за акция. Надзорният съвет на АП одобри договора със софийската фирма Полет 21 ООД за продажбата на радневското дружество Ремотекс. Цената на сделката е 9.3 млн. лв., платими в брой.На редовното си заседание в сряда (3 юли) членовете на Държавната комисия по ценните книжа отписаха от регистъра на публичните дружества Спартак турс - гр. Сандански, Възход - Девин и Минералсувенир - Кърджали. Българската морска компания-ПФ - София, е новият собственик на варненския Портови флот 99. Фирмата сключи договор с Агенцията за приватизация на 1 юли на цена от 4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във