Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ И АГРОТЕХНИКА ЗАРОВИХА ТОМАХАВКАТА

Карловската Агротехника и ДФ Земеделие се споразумяха за погасяване на задълженията на дружеството в размер на 1 527 858 лв. плюс дължимата по тях лихва. Това съобщи пред в.БАНКЕРЪ търговският директор на завода Росица Петрова. Информацията беше потвърдена и от управата на фонда. Тази сума е част от двата милиона лева, отпуснати авансово на Агротехника от ДФ Земеделие по специалната средносрочна програма за подпомагане на земеделските производители чрез пряко кредитиране за покупката на земеделска техника. Агротехника подписва 92 договора за производството на 107 трактора през 2001 година. Първите проекти за 36 машини са одобрени от ДФ Земеделие в периода от май до юни миналата година. Субсидията в размер на 2.5 млн. лв. преведена на доставчика, който обаче не е регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, и това става причина изпълнителният директор на ДФ Земеделие Асен Друмев ултимативно да потърси вземанията на фонда и дори да заплаши Агротехника със съд. Нещо повече - казва шефът на завода Христо Хаджидимитров - кредитната линия беше замразена в края на юли 2001 г. и 1 923 000 лв. на практика останаха блокирани в недовършени трактори, зациклили на различен етап на сглобяване. Пет месеца се опитваме да установим контакт с ръководството на дружеството и да обсъдим механизмите за погасяване на кредита. В началото на годината директорът и двама синдикални лидери се опитаха да ни поставят на колене и заплашиха, че ще блокират магистрала Тракия, ако не преведем и останалите 500 000 лв. от споразумението. Категорично им отказахме. Така пък описва ескалирането на конфликта заместник изпълнителният директор на фонда Лило Джамбазов. Едва в края на март тази година двете страни са постигнали съгласие по време на срещата им с аграрния министър Мехмед Дикме. Според уговорката, заводът ще произведе останалите 40 машини, за които фондът ще търси купувачи, готови да приемат условията на същата кредитна линия. Но е договорено в новото споразумение задължително да се включат две нови клаузи. Първата е Агротехника да обезпечи с част от дълготрайните си материални активи вземанията на фонда, вместо, както беше записано в двете стари споразумения, да заложи непроизведените още трактори. По настояване на представителите на фонда собственото участие на земеделските производители ще се увеличи от 10 на 30 процента. Препъникамък обаче се оказва приватизационният договор, сключен с Агенцията за приватизация на 25 юни 1999 година. Според него купувачът на Агротехника - работническо-мениджърското дружество Карловски тракторен завод АД, няма право да залага повече от 30 на сто от дълготрайните материални активи на завода, което вече е сторено. До десет дни очакваме Агенцията за следприватизационен контрол да даде становище дали дружеството може да ипотекира още имущество. След това няма проблем да подпишем новото споразумение най-късно до началото на есенната сеитба. Изравним ли сметките, се надяваме да сключим и следващо споразумение за пролетната кампания, заяви Джамбазов. Пред изпълнителния директор на карловския завод Хаджидимитров сега стои нелеката задача спешно да намери оборотни средства в размер на 500 000 лв., а дотогава две трети от 800-те работници ще са в принудителен престой.КАРЕ:ДФ Земеделие и Агротехника подписват на 17 януари и 26 февруари 2001 г. две специални средносрочни програми Агротехника и Агротехника 2001 за подпомагане на земеделските производители чрез пряко кредитиране покупката на техника. По първото споразумение карловският завод се задължава да произведе през 2001 г. техника за 2.5 млн. лв. по цени на дребно. Кредитът, който отпуска фондът, е с 5-годишен срок за погасяване и с 8-месечен гратисен период, а получателят му заплаща 10% от стойността на машината със свои средства. Същевременно той е задължен да обезпечи заема пред фонда с активи, покриващи 130% от размера на отпуснатата сума, като 55.6% от нея представляват половината от стойността на трактора. Останалите 74.4% от кредита са обезпечени с други дълготрайни материални активи на Агротехника. В полза на ДФ Земеделие се прави и застраховка на кредитния риск, както и пълна застраховка Автокаско на всеки трактор, които покриват целия размер на заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във