Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

41.49 МЛН. ЕВРО ОТ ЦЕНАТА ЗА БИОХИМ ХЛЪТВАТ В БЮДЖЕТА

Покрай Министерството на финансите - собственик на 97.5% от акциите на Банковата консолидационна компания, вероятно и дребните й акционери, които са повече от хиляда, се надяват да намажат добри дивиденти от продажбата на БИОХИМ. Наистина банката бе спазарена на висока цена - 82.5 млн. евро (161.356 млн. лв.), но повече от половината от тази сума ще изтече директно в бюджета и въобще няма да влиза в сметките за печалба и за дивидент.Не са много хората, които си спомнят, че през 1996 г. БИОХИМ бе една от седемте държавни банки, които бяха рекапитализирани по т. нар. схема БУЛБАНК. Тъй като повечето държавни кредитни институции по онова време бяха с изключително малък или с отрицателен капитал, тогавашният председател на съвета на директорите на БУЛБАНК Чавдар Кънчев предложи вариант за тяхното оздравяване. Следвайки неговата идея, държавата изкупи от БУЛБАНК валутни облигации по ЗУНК с общ номинал от 450 млн. щ. долара, като плати за тях по-малко от половината от номиналната им стойност. След това Министерството на финансите даде тези облигации назаем на БКК. На свой ред консолидационната компания увеличи капиталите на ОББ, Стопанска банка, БАЛКАНБАНК, БИОХИМ, ЕКСПРЕСБАНК, ХЕБРОСБАНК и Българска пощенска банка, като апортира в тях определено количество от ЗУНК-книжата. Като част от сделката за рекапитализация на банките БКК подписа специално споразумение с Министерството на финансите, в което пое ангажимент да изплати директно на бюджета част от цената, за която ще продаде съответната кредитна институция. Тя трябва да е равна на дела на апортираните облигации по ЗУНК в общия размер на капитала й.През 1996 г. БИОХИМ получи 82 млн. облигации по ЗУНК. Те бяха апортирани в капитала й с дата 10 юли 1996 г. по фиксинга на Централната банка за деня - 181.36 лв. за долар. Преизчислена в левове, вноската на БКК нарасна с около 14.8 млрд. стари лева, които след деноминацията на националната ни валута са 14.8 млн. лева. Тази сума се равнява на 51.5% от сегашния акционерен капитал на банката, който е 28.757 млн. лева. И според споразумението, след продажбата на БИОХИМ, консолидационната компания е длъжна да преведе 51.5% от платената от Банк Аустрия цена в бюджета. С други думи, в хазната до края на септември ще влязат 42.49 млн. евро (83.1 млн. лева). Останалите 40.01 млн. евро (78.26 млн. лв.) ще останат в БКК и ще участват във формирането на печалбата и на дивидента, който евентуално консолидационната компания ще раздаде, но не по-рано от следващата година.Що се отнася до 2002 г., БКК, изглежда, няма да плаща дивидент. А и дори да го направи, той ще е много малък, тъй като печалбата й за 2001-ва е едва 5.3 млн. лева. Преди това държавата ще приложи и поредната хватка, за да намали дела, който се полага на дребните акционери. Просто Министерският съвет ще увеличи капитала на консолидационната компания от 25.9 млн. на 96.4 млн. лв., като апортира в него акциите си от Банка ДСК, чийто общ номинал е 70.5 млн. лева. Така държавното участие в БКК ще нарасне от 97.5 на 99.3%, а това на дребните акционери - частни и общински фирми, ще намалее от 2.5 на 0.7 процента. Заедно с него, разбира се, ще се свие и полагащият им се дивидент от печалбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във