Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

36 000 СА ЗЛАТНИТЕ АБОНАТИ НА ТРИТЕ МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ

Около милион и двеста хиляди българи на възраст между 16 и 60 години, живеещи в градове, притежават мобилен телефон. За други към два милиона и сто хиляди от градското население разговорите по него са все още или непотребна, или непосилна услуга, показва изследване на агенцията за маркетингови проучвания Маркет Тест.При изследването си, обхващащо градските обитатели на възраст между 18 и 60 години (около 3 350 000 души), агенцията е използвала международната система за проучване на потребителските нагласи Таргет груп индекс. Според данните на Маркет Тест, общата численост на жителите на градовете на възраст над 15 години е 4 565 000 души. Съотношенията на цифрите показват, че един на всеки трима граждани има мобилен телефон. От общия брой изследвани потребители над 61% плащат сметките си в М-Тел, 12% предпочитат услугите на втория мобилен оператор Глобул и приблизително седем на сто са абонати на Мобиком. Около 20% от имащите персонални телефони в момента не са активни ползватели на услугата и не са отговорили на въпроса на кой от трите български мобилни оператори са клиенти. Около 120 000 души от градското население в активна възраст са абонати на повече от една фирма, показват данните. Почти осем на сто от хората, които са се определили като потребители на Глобул, имат и номер при М-Тел. Десет процента от градските абонати на Мобиком имат поне един телефон и на първия GSM-оператор, а други четири процента притежават номер при конкурента му Глобул. Както може да се очаква, най-голям брой мобилни телефони на глава от населението се пада на столицата. В София почти половината от жителите от изследваната група притежават поне един GSM. На другия полюс са градовете в Северозападна България. Във Видин, Монтана и Враца едва една четвърт от хората вече имат телефон и са активирали номер. Изненадата е, че в градове като Пловдив, Бургас, Хасково (и прилежащите им райони) процентът също е сравнително нисък - около един на всеки трима жители между 16 и 60 години.Най-предпочитаният мобилен телефон е Нокиа. Това е марката за над една пета (около 242 000) от българските потребители. Втори е Сименс с 14% дял от пазара, а само с 0.1% по-малко от германския концерн на почетната стълбица се качва и Ериксон. Данните обаче не отчитат дали става дума само за нови телефони, или в общото количество влизат и апарати втора ръка.По-малко от два процента от всички активни граждани, ползващи услугите на М-Тел, си позволяват да навъртат разговори, надхвърлящи 150 лв. на месец. Почти половината от клиентите на фирмата се задоволяват с месечни сметки между 20 и 50 лева. А една четвърт дори успяват да се вместят в 20 лева. При Глобул основната група градски потребители (41%) плащат сметки до 20 лв., а други 37 на сто не се притесняват и от суми до 50 лева. Близки до Глобул са и данните за Мобиком. Но те сочат, че аналоговият оператор все още държи най-доброто процентно съотношение между общ брой абонати в града и потребители с най-високи сметки. От около 80-те хиляди клиенти на българо-британската фирма на възраст между 18-60 години, приблизително 2100 човека, или 2.6% си позволяват разговори за над 150 лв. месечно. Те, заедно с вип-клиентите на М-Тел и около 1800-те градски потребители на Глобул с месечни фактури над въпросната сума оформят групата на златните абонати на трите мобилни оператора. Според данните на Маркет Тест общият брой на клиентите от градовете, който с лекота вадят една и половина минимални работни заплати, за да уредят сметката на телефона си, достигат приблизително 16 000 души. В другата доста престижна група от хора с месечни разговори между 100 и 150 лв. попадат още около 16 000 човека.Една трета от всички потребители на мобилни услуги в градовете не се възползват от възможността да фиксират и предплатят минутите в своите SIM-карти. Но една четвърт все пак са предпочели да си купят карти с предплатено време.Чрез методика, включваща 17 показателя (доход, собствено жилище, собствен автомобил, личен мобилен телефон и др.), градското население на България на възраст между 18 и 60 години е класифицирано в четири групи. Най-платежоспособните десет процента са включени в група А. В следващата група В попадат 20% от гражданите, а в останалите две категории потребители с по-нисък стандарт влизат съответно 30 и 40 процента. Според принадлежността си към някоя от изброените групи абонатите на М-Тел се разпределят по следния начин: 26 на сто са от група А, 34% - от група В, 29% - от група С, и 11% - от група D. Измежду клиентите на Глобул 19% попадат в групата с най-висок стандарт.Най-добрата реклама за М-Тел в борбата му за абонати в големите населени места си остава териториалното покритие, показва проучването. Повече от половината клиенти на М-Тел са посочили, че предпочитат този оператор заради голямата мрежа. За други 20% определящи се оказват тарифите на компанията. Приблизително толкова са и хората, предпочели М-Тел главно заради качеството на връзката. През първата година и половина от дейността си Глобул е печелил клиенти в градовете най-вече с цените си. Близо половината от неговите абонати са посочили тарифите на компанията като основен мотив да сключат договор. При дъщерната фирма на гръцкия телеком засега само 12% от клиентите са отишли заради покритието. В момента Глобул се избира и от хора, на които промоционалните предложения на фирмата им се струват примамливи (19%). Около 16 на сто от всичките й около 144 000 контрагенти в града признават, че са я предпочели заради доброто качество на връзката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във