Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Акционерите на Дружба стъкларски заводи ще овластят съвета на директорите да сключва сделки по предоставянето на обезпечения в полза на гръцкото дружество Юла Гласуъркс и на кипърската фирма Ялос Холдингс Лимитид или на свързани с тях компании. Това е предвидено да стане на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 11 ноември. Тогава акционерите ще определят възнаграждението и допълнителното възнаграждение на директорския борд.
Актавис започва да строи цех за лекарства в Дупница. Той ще е разположен на мястото на стар цех за производство на активни съставки, който е бил взривен.
Акционерите на АКБ Корпорация ХАД упълномощиха съвета на директорите на дружеството да продаде дяловото му участие от 60.58% от капитала на Полимери АД - Девня. Това ще стане на цена, каквато съветът на директорите прецени. Все още не се водят преговори с кандидат-купувачите.
Съветът на директорите на Интерлоджик - лизинг АД увеличи капитала на дружеството от 725.7 хил. на близо 4.4 млн. лв. чрез издаване на нови обикновени акции, всяка с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 15 лв., стана ясно от Държавен вестник. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 66.66 хил. акции с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 15 лв. всяка.
Tричленен състав на Върховния административен съд отмени на 17 октомври решението на министъра на отбраната, с което той прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за модернизация на вертолети Ми-24 и Ми-17. Министерството на отбраната може да продължи преговорите с израелската компания Елбит системс за възлагане на поръчката. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС в двуседмичен срок.
Сиконко холдинг АД е напълно декапитализирано дружество и вече не притежава нищо, поради което е в производство по несъстоятелност, съобщи членът на съвета на директорите му Радка Пенева. Строителният холдинг дължи милиони левове на банки и стотици хиляди на държавата, на НОИ, на общината и за работни заплати, заяви още Пенева. Вина за влошеното състояние на холдинга според нея има предишното му ръководство. Дружеството вече не може да си позволи да подпомага спорта и най-вече да поддържа волейболния отбор Левски Сиконко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във