Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Националната електрическа компания ще спре тока на Кремиковци, ако предприятието не обслужва редовно задълженията си от 33 млн. лв., натрупани през последната година. Това предвижда подписаното на 13 юли споразумение между двете дружества. Дълговете трябва да бъдат погасени за срок от 12 месеца, което означава комбинатът да внася между 500 хил. и 4.5 млн. лв. месечно.По молба на Агенцията за държавни вземания пернишкият окръжен съд възобнови производството по несъстоятелност на Стомана АД . Мотивът е, че компанията не изпълнява паричните си задължения към държавата по утвърдения оздравителен план. С определение от 12 юли пернишките магистрати възобновиха и функциите на синдика Виолета Манолова.Еврофинанс мениджмънт - София купи 100% от капитала на Пътно поддържане - Сливен ЕООД на началната тръжна цена от 520 хил. лева. Софийската фирма се занимава с транспортна, инженерингова и лизингова дейност, представителство, посредничество, реекспорт и други.Слънце Стара Загора БТ обяви конкурс за продажбата на почивна станция Слънце. Тя се намира на около 16 км от Стара Загора. Началната конкурсна цена за обекта е 1.99 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 20 юли.Министърът на икономиката в оставка Милко Ковачев и представители на Тракия глас България подписаха на 14 юли допълнително споразумение за нови инвестиции у нас. Тракия глас е дъщерно дружество на турския холдинг Шишеджам и освен двата завода в страната - за плоско стъкло и стъклени изделия, ще изгради още две нови предприятия в Търговище. Според новото споразумение инвестициите на фирмата ще бъдат увеличени от 160 млн. долара на почти 220 млн. долара. Полисан - Русе, придоби чрез търг с явно наддаване Пътно поддържане - Павликени ЕООД срещу 210 хил. лева. Фирмата купувач упражнява независим надзор в проектирането и строителството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във