Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Софарма успешно продаде първата си частна необезпечена емисия тригодишни корпоративни облигации с номинална стойност 5 млн. евро. Водещ мениджър и поемател по сделката бе Райфайзенбанк (България). Собствениците на книжата ще получават лихва равна на шестмесечния Европейски междубанков лихвен...
Facebook logo
Бъдете с нас и във