Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Оргахим застрахова за 1 млн. евро продуктовата си група Deko professional. Полицата е издадена от Булстрад АД и покрива Отговорност на изделието. Размерът на премията за всяко едно от застрахователните събития е до 15 хил. лева. Акционерите на Софарма АД ще заделят за дивиденти 11.8 млн. лв. от 20-те млн. лв. печалба на дружеството за 2004 година. Решение за това ще бъде взето на общото събрание на 2 юни. Като допълнителни резерви ще бъдат заделени 6.3 млн. лева. В същото перо ще отиде и неразпределената печалба от минали години, която е в размер на 6.5 млн. лева. Акционерите ще обсъдят и решение за издаване на облигации. Управителните органи на Лукойл Нефтохим ще бъдат овластени от акционерите да сключват сделки по чл.114 на Закона за публично предлагане за ценни книжа на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 13 май. Това ще бъде единствената точка от дневния му ред. Германският производител на седалки и вътрешно обзавеждане за леки и тежки автомобили Грамер (Grammer AG) има намерение да построи второ предприятие у нас. Това съобщи административният управител на компанията Юрген Флур. Инвестицията ще надхвърли 5 млн. евро. Решение за строежа трябва да бъде взето на общото събрание на акционерите на германското дружество през юни. През 1997 г. Грамер купи завода за седалки Възход край Трудовец.Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на ВЕЦ Росица 2 и ВЕЦ Росица 3, обособени части от НЕК ЕАД. Началната тръжна цена е 2.16 млн. лева. Стъпката на наддаване е 100 хил. лв., а депозитът за участие в търга е 1 млн. лева. Търгът ще се проведе в сградата на Агенцията за приватизация на петнадесетия ден от обнародването на решението в Държавен вестник.Благоевградското дружество Меркурий - 92 купи на търг с явно наддаване Автотехника - Пирин ЕООД. Стойността на сделката е 590 хил. лв. при начална тръжна цена от 180 хил. лева. Останалите участници в търга бяха Шок медия ЕООД, Иво Йорданов Йорданов, Пиринснаб АД, Фаворит ООД и Леми - трафо ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във