Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

* Министерският съвет прие в четвъртък Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО) и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО). Постановлението влиза в сила от 1 март. В наредбата е предвидено, че за всеки ФДЗПО се учредява един попечителски съвет, а за всеки ФДДПО - един консултативен съвет. В състава на попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на пенсионноосигурителното дружество. В консултативния съвет ще участват представители на осигурените лица и на пенсионерите на съответния ФДДПО, на осигурителите, които правят осигурителни вноски в съответния ФДДПО, и един представител на пенсионноосигурителното дружество. Мандатът на членовете на съветите е пет години. Техните решения ще имат препоръчителен характер за пенсионноосигурителните дружества. * Постоянният представител на МВФ у нас Джеймс Роуф препоръча да се разреши на пенсионните фондове да инвестират в чужбина. Въпросът за инвестиционните права на частните пенсионни дружества е един от важните за страна като България, заяви той пред участниците в международната конференция Развитие на пенсионните реформи: опитът в България и регионални перспективи, провела се на 16 и 17 февруари тази година в София. Според него, регулативните разпоредби за това колко може да се инвестира в чужбина са много строги. Сега е позволено едва 15% от активите на пенсионните фондове да се влагат зад граница. По думите на Роуф основната тема на обсъждания между МВФ, БНБ и правителството е по какъв начин да се справят с голямото търсене на инвестиции в частния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във