Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Пакети, включващи по 17 дружества с ограничена отговорност, ще бъдат предложени за приватизация на седмия неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на БФБ - София. Три от тях ще се предлагат срещу компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, а останалите - срещу пари. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип КД Пеликан АД. То е 100% собственост на словенската икономическа група КД Груп, която управлява активи за над 800 млн. евро в шест държави от Югоизточна Европа. Дружеството Рос Ойл вече притежава 61.71% от капитала на Петрол, докато прякото участие на Петрол Холдинг в дистрибутора на горива е намалял до 30.86 процента. Рос Йол е 100% собственост на Петрол Холдинг.Сереол Холдинг е предложил да откупи акциите на миноритартите акционери на добричкото дружество Калиакра на цена от 36.27 лв. за бройка. Инвестиционният посредник, чрез който ще се осъществи търговото предложение, е Райфайзенбанк (България). Комисията за финансов надзор все още не се е произнесла по предложението. Бисер Христов Унтов е купил 19.94% от капитала на пазарджишкото дружество Мебелсистем. След сделката участието му в Мебелсистем е 20.06 процента. Продавачи са инвестиционният посредник Юг Маркет и софийската фирма Фако ИНВ. Акционерите на габровското дружество Мехатроника ще гласуват то да бъде отписано от публичния регистър на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 21 декември. Комисията за финансов надзор вписа софийското дружество Интерлоджик имоти в публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във