Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Пакети, включващи по 17 дружества с ограничена отговорност, ще бъдат предложени за приватизация на седмия неприсъствен публичен търг, който ще се проведе на БФБ - София. Три от тях ще се предлагат срещу компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, а останалите - срещу пари. Комисията за...
Facebook logo
Бъдете с нас и във