Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Бизнес без бухалки

* От 02.08.2004 на ИНТЕРНЕТ-страницата на Комисията за финансов надзор http://www.fsc.bg се публикува информация за стойността на един дял на пенсионните фондове за предишния ден и за предишния месец. По този начин хората, които внасят пари за допълнителна пенсия, могат да проследят каква е стойността на натрупаните от тях средства в индивидуалните им партиди. Данните за стойността на един дял за деня са достъпни след 18.00 часа на същия ден. Корекциите се отразяват автоматично на ИНТЕРНЕТ-страницата.* Застрахователно дружество Евро Инс ще използва част от печалбата си за 2003 г., за да увеличи акционерния си капитал от 3 на 4 млн. лева. Това ще стане на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на 20 септември 2004 година. Отчетеният положителен финансов резултат от дружеството през миналата година е 1.544 млн. лв., сочат данните на управление Застрахователен надзор към КФН. * Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) отчете нарастване със 113% на реализирания премиен приход за първото полугодие на тази година в сравнение със същия период на 2003 година. В стойностно изражение приходите от премии за първите шест месеца на 2004 г. са почти толкова, колкото за цялата 2003-а.* На заседание на Комисията за финансов надзор (КФН) на 11 август тази година бе потвърден проспектът за вторично публично предлагане на емисия от 1 410 000 броя обикновени, поименни, безналични и свободнопрехвърляеми акции, издадени от ЗПАД Булстрад АД, София, с номинална стойност 10 лв. на всяка от тях.* Малко след като купи румънската търговска банка Робанк, най-голямата унгарска финансова институция OTР (О Ти Пи) насочи поглед към застрахователния сектор в страната и по-специално към втория по големина застраховател в Румъния - Асиром (Asirom). ОТР, която е собственик на бившата държавна Банка ДСК , има подобни намерения и в България. Унгарската банка създаде животозастрахователно дружеството ДСК - Гаранция, чийто приоритет е банковото застраховане. Ефективната му дейност ще започне от 1 септември тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във