Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Агенцията за приватизация обяви търг за Индустриални минерали - Малко Търново, което е обособена част от Бургаски медни мини ЕАД. Началната тръжна цена е 300 хил. лева. Индустриални минерали притежава флотационна фабрика, складова база, хвостохранилище и три апартамента в Малко Търново.Поморийското дружество Рири Хотел Инвест е новият собственик на дърводобивното предприятие Камчийска гора - Долни чифлик. Цената на сделката е 2.2 млн. лева. Купувачът се е задължил за три години да не променя предмета му на дейност, да не намалява участието си в неговия капитал под 75%, както и да не предприема действия за ликвидацията му. Софийската компания Тотема Инженеринг купи машиностроителното дружество ВРЗ - Вола - Враца, за 2.5 млн. лева. Цената може да бъде изплатена и с непарични платежни средства. Купувачът се занимава с трансфер на технологии и лицензи, както и с доставка на машини и съоръжения.Комисията за защита на конкуренцията глоби хасковската фирма Дерони с 50 хил. лв. заради нелоялна конкуренция. Държавното ведомство е било сезирано от Консервинвест.Софарма АД ще реализира съвместно с мултинационалната компания ГлаксоСмитКлайн проект за производството на лекарство за депресия и тревожни разстройства. Синдикът на Динамо Сливен Снежина Маджарова ще предложи за продажба на 14 април трафопост, производствено хале и производствен корпус, които са оценени съответно на 13.7 хил., 36.5 хил. и 152.5 хил. лева. Инвестиционното дружество от отворен тип Златен лев ще промени устава си на общо събрание, което ще се проведе на 26 април. Тогава ще бъде взето и решение за разпределение на печалбата му от миналата година. Акционерите на Великотърновско пиво АД ще гласуват на 5 май увеличение на неговия капитал. Промени ще има и в управителните органи на дружеството. Представители на Българската търговско-промишлена палата се срещнаха през седмицата с иракска бизнес делегация. По време на разговорите стана ясно, че български фирми ще получат най-много поръчки за възстановяването на иракския град Рамади, за което са отделени 3 млрд. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във