Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Съветът на директорите на ИПК Родина е подал молба в Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от публичния регистър. Надзорното ведомство все още не е взело решение по въпроса. Мажоритарен собственик на печатницата е дружеството Обединени български вестници, което държи 96.53% от неговия капитал, 6.53% от тях бяха придобити след отправено търгово предложение към дребните акционери. Министерският съвет предоговори задълженията към държавата на фирмите Спарки Елтос АД - . Ловеч и на Свила АД - Хасково, произтичащи от преоформен по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) валутен кредит. Спарки Елтос дължи на хазната на 8,9 млн. долара. Те ще бъдат погасени на равни тримесечни вноски до 2018 г. Свила АД пък ще изплати 531 627 долара до 2013 година.Кабинетът разсрочи с 10 години задължение от 1 млн. лева на Параходство Българско речно плаване ЕАД, гр. Русе към хазната. То произтича от предоставената през октомври 2000 г. временна финансова помощ за покриване на загуби по време на кризата в Югославия и разрушаването на мостовете по река Дунав. Първоначалният срок за възстановяване на финансовата подкрепа бе декември 2001 година. Акционерите на София филм АД ще вземат решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на годишно общо събрание, което ще се проведе на 19 март. Бордът на директорите на Геоинженеринг АД ще предложи на неговите акционери дружеството да бъде прекратено. Това ще стане на общо събрание, което ще се проведе на 5 април. Агенцията за приватизация обяви на 4 март търг с явно наддаване за Почивна база в Кранево, която е обособена част от софийското дружество Водно стопанство ЕАД. Началната тръжна цена е 120 000 лева.Дружеството Нафта Трейдинг АД ще увеличи капитала си след решение на общо събрание, което ще се проведе на 6 април. Агенцията за приватизация обяви търгове с явно наддаване за Комплексна база - Шабла, и Авто-мото полигон - Каменар, обособени части от софийското дружество Воинтех ЕООД. Началните тръжни цени са съответно 14 700 и 2 900 лева.Старозагорският окръжен съд откри производство по несъстоятелност на Устрем - Тополовград АД - Стара Загора. За негов временен синдик е назначен Николай Вълков. Първото събрание на кредиторите е насрочено за 17 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във