Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

Управление Осигурителен надзоркъм КФН приключи девет проверки в пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за изминалата 2003 година. Това са ПОК ДСК Родина, ПОК Доверие, ПОК Съгласие, ПОД Лукойл Гарант България, ПОАД ЦКБ Сила и ДЗИ- Пенсионно осигуряване. Съставени са общо 38 акта за административни нарушения и са издадени девет наказателни постановления. Нарушенията са главно във връзка с оценка на активите на пенсионните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, съгласно аналогичната наредба. Предстои приемането на Наредба за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителните дружества. Проектът на наредбата ще бъде внесен за обсъждане в Комисията за финансов надзор към края на март тази година. Впоследствие ще бъде изпратен до заинтересовани страни за становища и в края на юни ще бъде приета - съобщи за в. БАНКЕРЪ Бисер Петков, ръководещ управление Осигурителен надзор. До момента действат указания, третиращи материята за лицензиране на актюерите. След приемането на Кодекса за социално осигуряване в указанията е направена промяна с цел този режим да се либерализира. Друг нормативен документ - Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионноосигурителните дружества - ще бъде приет с разрешение на заместник-председателя на КФН и ръководещ управление Осигурителен надзор Бисер Петков. Проектът на документа вече е готов и изпратен за становище в Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Изискванията ще бъдат приети до края на месеца и ще са в сила от началото на март 2004 година.На 19 и 20 февруари в Боровец ще се проведе ежегодната среща-дискусия на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества с представители от КФН и НОИ, специалисти от Министерството на финансите - дирекция Данъчна политика и Главна данъчна дирекция. Експертите ще дискутират въпроси, свързани с приключване на отчетната 2003 г., промените в данъчното законодателство за 2004 г., както и обсъждане на поднормативните актове в бранша. Година на растежа за AIG Life (Bulgaria) ще бъде за 2004 г., каза нейният генерален директор Георгиос Цаконас на 13 февруари 2004-а. На специална конференция дружеството отчете резултатите от изминалата година, обяви бъдещите си планове и цялостната стратегия на компанията за 2004 година. Вторият по големина застрахователен брокер в света - американската Aon Corp., обяви вчера, че печалбата му за последното тримесечие на 2003 г. е нараснала. Базираната в Чикаго компания отчете печалби от продължаващи операции в размер на 215 млн. долара. На 11 септември 2001 г. компанията загуби офиса си в Световния търговски център. Загинаха и 175 служители на фирмата. Мениджърите на дружеството вярват, че ще постигнат очакваната от анализаторите печалба в размер на 2.17 долара на акция за 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във