Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Израелската фирма Елбит Системс ще работи с най-добрите български компании за модернизирането на българските военни хеликоптери Ми-24 и Ми-17, ако й бъде възложено да преустрои машините в съответствие със стандартите на НАТО. Израелците ще наемат между 500 и 700 наши специалисти в тази област.Галерия Витоша 2003 АД изкупи изцяло капитала на държавната галерия Витоша. Цената на сделката е 4.1 млн. лева. Приватизаторите са поели ангажимент в срок от 10 години да не променят дейността на дружеството, да не намаляват дяловото си участие в него под 75%, да не се разпореждат с неговия недвижим имот, както и да не допускат неговата ликвидация. Новият собственик може да наруши тези ограничения само с разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол. Четирима от водещите брокери у нас - Веселин Генчев, Владимир Велинов, Христо Карамфилов и Любомир Бояджиев, създадоха нова финансово-инвестиционна компания БенчМарк Груп. Тя е специализирана във финансовите консултации, преструктурирането и продажбите на предприятия. Компанията има амбиции да се докаже в бизнеса с недвижими имоти. Нейните учредители са поискали от Комисията за финансов надзор разрешение да извършват дейност като инвестиционен посредник.Търговската марка на фалиралото дружество Варненска корабостроителница ще бъде продадена на търг през януари 2004 г. от неговия синдик Анелия Сръндева. Марката е оценена на 150 хил. лева. Акционерите на Санита Трейдинг АД ще утвърдят бизнес план на дружеството на общо събрание, което ще се проведе на 30 декември. Ще бъдат направени промени в устава на компанията. Съветът на директорите ще бъде попълнен с още двама души - от трима неговите членове ще станат петима. Новите попълнения в борда ще бъдат Димитър Димитров и Огнян Йорданов. Химимпорт АД и неговото дъщерно дружество Химимпорт Инвест АД ще увеличат двойно капитала си - от 10 млн. на 20 млн. лева. Това ще стане, като всяка от компаниите издаде 10 млн. нови акции, а акционерите ще получат правото да запишат от новите книжа пропорционално на притежаваните от тях акции. Комисията за защита на конкуренцията глоби фирмата Хепи Лайф Козметикс ООД за неправомерно използване и имитации на марки, собственост на пловдивската козметична компания Ален мак АД. Цехът на регистрираната в с. Ягодово компания е запечатан от ХЕИ, защото няма разрешително за работа. Правоприемникът на Астера Холдинг - пловдивската фирма ТЕСИ ООД, поиска обявяването на договора за продажбата на Рубелла АД на Рубелла Бюти АД за недействителен. Искането на ТЕСИ е причина Смолянският окръжен съд да наложи пълна възбрана върху цялото имущество на Рубелла АД. Синдикът на Рулон Искър Владимир Иванчев ще предложи за продажба машина за профилиране на хартия на 5 декември. Оценката на съоръжението е 222 хил. лв., а началната му тръжна цена ще бъде 75% от оценката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във