Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

14 МЛН. ЕВРО ПО ФАР ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

Над 14 млн. евро ще усвои България по програма ФАР през тази година. Голяма част от тях са под формата на безвъзмездни помощи. Около 3.2 млн. ще бъдат заделени за повишаване на професионалната квалификация на работниците, 2.36 млн. - за подобряване на условията на труд във фирмите, а за алтернативна заетост са предвидени 3.94 млн. евро. Ще се създаде и национална база данни за състоянието на пазара на труда в страната. Проектът е на стойност 1.91 млн. евро. А за повишаване на качеството на живот на хората с увреждания ще бъдат похарчени 2.67 млн. евро.Малки и средни предприятия от химическата индустрия ще могат да получат безвъзмездно между 10 и 50 хил. евро за подобряване на работната среда. Средствата ще покриват до 60% от стойността на проектите. Останалите пари е необходимо да бъдат осигурени от фирмите кандидатки. За финансиране на начинанието са предвидени 930 хил. евро, от които 700 хил. са осигурени по ФАР, а останалите са от бюджета на Министерството на труда. Във ведомството вече се приемат оферти, като крайният срок за подаването им изтича на 8 юли. Пари ще се отпускат и за ново оборудване или за ремонт на стари машини и сгради. Ще се дават помощи и за осигуряването на безопасни условия на труд. Очаква се поне 20-30 предприятия да се възползват от предоставените възможности.Безработните ще могат да получат 20 хил. евро за започването на собствен бизнес. За тази цел ще се отпуснат общо 3.6 млн. евро.Очакванията са те да се разпределят между 130 проекта и да бъдат създадени над 650 нови работни места. В конкурса могат да участват само проекти, които ще бъдат реализирани в Североизточна и Северозападна България. От кандидатите ще се искат подробни планове за избраната от тях дейност. Единственото условие ще е тя да не е добре развита в съответния регион. Безработните ще са задължени да осигурят 25% от стойността на проекта, с който кандидатстват. Ще се приемат и предложения от хора, които вече имат собствена фирма. Необходимо е обаче тя да е създадена преди повече от шест месеца. Печалбата, реализирана през първата година, задължително ще трябва да се реинвестира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във