Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДРУЖЕСТВА

Месокомбинат - Бургас АД - Сливен, ще апортира свои активи, оценени на 176 хил. лв., в Мелничен комплекс - Сливен. По този начин бившият бургаски завод ще подкрепи увеличението на капитала на сливенската мелница до 3.5 млн. лева. Месокомбинат - Бургас е публично дружество и поради тази причина не би могло направо да се влее в мелницата, чиито книжа не се търгуват на борсата. И двете дружества са в структурата на бившия приватизационен фонд Мел инвест холдинг.Дарина Павлова и Бояна Попова замениха покойния Илия Павлов и Николай Вълканов като членове на надзорния съвет на Елкабел. Това бе решено на акционерно събрание миналата седмица (....). Вълканов вече е член на управителния съвет на кабелното дружество. Попова и Павлова вече влизат в съвета на директорите на Интертравел сървиз.РТК Мобиком намали цената на услугата Мобивойс. Така международните разговори през ИНТЕРНЕТ стават със 75% по-евтини, отколкото през БТК.Пиринхарт АД - Разлог, ще увеличи повече от два пъти капитала си - от 659 хил. на 1459 хил. лева. Дружеството е под контрола на италианската Валфин и на швейцарската Звета. Двете компании държат основните дялове в Лесилхарт - Силистра. Хартиената фабрика край Дунав бе затворена две години след приватизацията й и периодично предизвикваше искания за разваляне на договора със Звета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във