Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ СА ТРУДНИ ЗА УХАЖВАНЕ

Българинът явно не е склонен към хазартно поведение, когато става дума за пенсионните му вноски. Такъв е изводът от резултатите от допълнителното пенсионно осигуряване за първите три месеца на 2003 г., оповестени от управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор. Съществени промени в пазарния дял на различните пенсионни компании няма, въпреки че някои от тях разпределиха изключително висока доходност по индивидуалните партиди на клиентите си за миналата година. Както БАНКЕРЪ пръв писа, доходността, постигната в универсалните пенсионни фондове на Доверие, беше 17.38%, на ПОД Ай Ен Джи (ИНГ) - 16.43%, а на ЛУКойл Гарант - 17.95 процента. Реализираният от тези дружества доход надвиши инфлацията за същия период, основния лихвен процент и средния лихвен процент по едногодишните срочни банкови депозити. Противно на традиционното схващане, че ключов фактор в борбата за привличане на клиенти е именно доходността, пазарният дял на две от посочените дружества намалява. Така пенсионно дружество Ай Ен Джи хваща 7.92% от общия пазар, при положение че в края на 2002-ра е имало дял от 8.04 процента. А първенецът по доходност ЛУКойл смъква дела си от 3.04 на 2.98 процента. Доверие пък регистрира символичен прираст от почти 1% и достига максимален дял за българския пазар от 39.11 процента.Разбира се, засега няма как да бъде другояче. Стабилността в пазарните дялове е гарантирана и заради липсата на утвърдена процедура за прехвърляне на осигурени от един фонд в друг. Приемането й се отлага от миналата година и ще стане едва след като се приеме новият Кодекс за социално осигуряване. Той обаче заседна преди второто четене в парламента заради споровете дали е допустимо пенсионното дружество да има акционерна обвързаност с банката попечител. Мениджърите на някои от пенсионните компании прогнозират, че прехвърляне на граждани от един фонд в друг ще има най-рано в края на годината. Така че едва тогава със сигурност ще се разбере колко от осигурените се влияят от доходността на вноските си при избора на осигурителна компания. Но пък, от друга страна, шефовете на дружествата не се притесняват особено от евентуално бягство на осигурени - все пак доходността трябва да се преценява не само на базата на тримесечните или шестмесечните резултати. От значение са и разходите по управлението на средствата, както и таксите за прехвърлянето и изтеглянето им. Отделно пък българинът не е особено склонен към прибързани действия, нито пък на забележителна инициативност (затова се стигна до служебно разпределение на хората, които изобщо не са си направили труда да си изберат фонд). Засега високите равнища на доходността се запазват на нивата им от миналата година. ЛУКойл отново предлага най-добрата възможност за инвестиция с доход от 17.57 процента. Ай Ен Джи се качва на второ място с постигнатите 16.45%, а Доверие отива на трета позиция с 16.06% доход върху управляваните активи на осигурените в универсалния му фонд. По повод проверката на осигурителния надзор във връзка с отчетената за 2002-ра доходност изпълнителният директор на ЛУКойл Гарант Кирил Червенков каза, че не са установени никакви нарушения на изискванията за инвестиране на средствата на гражданите. Резултатите на дружеството се дължат на закупените правителствени еврооблигации, които бяха издадени при замяната на външния дълг на страната от долари в евро, уточни Червенков. Така че ЛУКойл Гарант и клиентите му са спечелили от прословутата сделка по преструктурирането на външния дълг и от спада в цената на долара и поскъпването на еврото. Почти 20% от активите на ЛУКойл са вложени в акции. При Ай Ен Джи това вложение е 11 процента. Основната част от инвестиционния портфейл на дружествата, включително и на първенците, съставляват държавните ценни книжа (каквито са и посочените по-горе еврооблигации). При Доверие това са 90.05% от активите, при Ай Ен Джи - 74.02%, а при ЛУКойл - 69.52 процента. Банковите депозити (предимно в чуждестранна валута, което означава и по-ниски лихви) са в размер на 5.05% в Доверие, 8.75% от общо 14.71% в Ай Ен Джи и 10.57% в ЛУКойл. Специално при ЛУКойл минималните лихви по депозитите са 7%, поясни Червенков.Но все пак между шефовете на осигурителни дружества има и скептици, които не са склонни да преувеличават значението на високата доходност. Например Григор Димитров, изпълнителният директор на ПОК Съгласие, на пресконференция от 8 май 2003 г. намекна, че нивата на доходността не отговарят на изискванията за сигурност и се усъмни в достоверността и законосъобразността им. Последната проверка на надзора не потвърди тези съмнения. Димитров прогнозира, че надценените нива на доходността вкарват фондовете в опасна битка, аналогична на тази при банките преди срива в банковата система през 1996 година. Но за битка е още рано да се говори - поне докато не започне прехвърлянето на осигурени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във