Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИЯ И ЕМИТЕНТИ

Победа АД, Бургас, планира обратно изкупуване на акциите си, което ще се обсъжда на общо събрание на 3 февруари. Дружеството за захарни изделия е и мажоритарен собственик на ЗИТ, София.Райтър ЕООД, Велико Търново, купи на търг с явно наддаване ВЕЦ Сини Вир за 405 хил. лева. Началната тръжна цена е била 150 хил. лева. Останалите дружества, които са участвали в наддаването, са Бентонит АД - Кърджали, и Дианна, ЕООД - Велико Търново.Карлсберг Брюърис е придобил 693 092 акции от капитала на Пиринско пиво. След прехвърлянето на книжата делът на датската компания в пивоварната стана 94.5 процента. Пивоварна Загорка придоби правата за дистрибуция на марките Хайнекен и Мърфис. В нейния портфейл се включват още марките Загорка, Ариана, Голд, Столично пиво и Амстел.Малко повече от 50% от капитала на Петрол АД бяха прехвърлени чрез блокова сделка на 16 януари.Инвестиционните посредници трябва да представят до 31 януари в Държавната комисия по ценни книжа годишните си отчети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във