Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДВАМА СЕ КАРАТ, ТРЕТИ ПЕЧЕЛИ

СЪДЪТ: ОТСТРАНЕТЕ ТЪБАКО КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРСПетчленен състав на Висшия административен съд (ВАС) върна на 16 декември сделката за Булгартабак на Агенцията за приватизация с указание да поиска от кандидатите да подобрят офертите си. Решението, с което бе потвърдено отсъждането на първата съдебна инстанция, е окончателно. Това означава, че АП ще трябва да обяви ново наддаване между участниците, допуснати до втория етап от конкурса - Росбулгартабак, Тъбако кепитъл партнърс, Тобако холдинг и Метатабак. Но най-вероятно еднократно повишаване на офертите ще бъде поискано само от руската компания и от регистрирания във Виена Тобако холдинг, който неофициално свързват с бизнесмена Майкъл Чорни. Официалният му представител Метатабак беше отстранен от конкурса още през август (след като АП прецени, че не е удовлетворена от получените разяснения към офертата на тази фирма). АП извърши този акт с отделно решение, което, за разлика от решението за избор на купувач, не бе обжалвано и влезе в сила. Това потвърди за БАНКЕРЪ и съдружникът в Метатабак Георги Тасев, който подчерта, че е удовлетворен от решението на ВАС, особено в частта му, в която се препоръчва да бъде отстранен и Тъбако кепитъл партнърс.Така, според Тасев, трябва да се тълкува констатацията на петимата съдии, че класираният на първо място консорциум е допуснат неправилно до заключителния етап на процедурата. В решението на ВАС не пише изрично, че Тъбако кепитъл партнърс трябва да бъде отстранена, но е записано, че АП трябва да съобрази по-нататъшните си действия с мотивите на съда. А решението на петчленния състав посочва много повече нарушения на приватизационната процедура, отколкото тези, които установи първата съдебна инстанция. В края на октомври тричленката реши, че АП е постъпила неправилно, като не е поискала подобряване на офертите. Както БАНКЕРЪ тогава писа, с това решение съдът се отказа да търси нарушенията на правилата и отсъди по целесъобразност. Петчленният състав в последното си решение потвърждава тази констатация на колегите си. И този съдебен състав констатира, че представеният след подаването на офертите финансов отчет, направен по Международните счетоводни стандарти, действително показва, че финансовото състояние на Булгартабак се е подобрило. Освен това са приети още два аргумента в подкрепа на твърдението, че е трябвало да се поиска повишаване на цената (единият от които малко странен). На първо място, съдът е постановил, че меморандумът, с който българската държава се ангажира да уреди за своя сметка руските претенции, показва подобряване на състоянието на холдинга. Показател за това, според магистратите и представените финансови резултати към 30 септември 2002 г., те действително са по-добри. Само че към момента на появата им не само са подадени офертите, но и АП вече е избрала купувач (на 23 август 2002 г.).За разлика от тричленката петимата съдии са решили, че офертата на Тъбако кепитъл партнърс (ТКП) не е била финансово обезпечена и АП е трябвало да я отхвърли. Магистратите освен това смятат, че отношенията между Дойче Банк и ТКП не са ясни (дружеството беше учредено от адвокатите Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, както се твърди - по устно нареждане от лондонския клон на германската банка). Според решението, не може да се твърди, че ТКП е действала като представител на Дойче Банк. Открито е и още едно нарушение: според петимата съдии, фактът, че адвокатите са изготвили правния анализ на Булгартабак през 1998 г., категорично нарушава забраната на чл.24 от Закона за приватизацията, според който хора, участвали в подготовката на сделката, не могат да придобиват акции. АП твърдеше, че този текст няма да бъде нарушен, ако адвокатите прехвърлят на трето лице дяловете си в ТКП непосредствено преди дружеството да придобие акциите от Булгартабак. Но съдиите направиха друго тълкуване: лицата, които са подготвяли сделката, не само че не могат да придобият акции от приватизираното дружество, но и не могат да участват в процедурата, още по-малко пък в подготовката на договора за продажба на акциите. Ето защо четиримата адвокати е трябвало да прекратят участието си в ТКП не по-късно от момента, когато са подадени окончателните оферти, смята съдът. Според него, е недопустимо обстоятелството, че приватизацията протича в две фази - административна, която именно подлежи на съдебен контрол и гражданскоправна (т.е. сключването на договора), да се използва за заобикаляне на закона.Из мотивите на ВАС:Като краен резултат данните по делото са безспорни, че за купувач е определен не Дойче Банк АГ, а консорциум от две юридически лица (бел.ред. - ТКП и Бългериън консюмър продъктс), които нямат връзка с тютюневия и цигарения отрасли, за да се очаква от тях, че ще развият производството на приватизиращото се дружество. Освен поради нарушения на стратегията за приватизация и целите на приватизационния закон обявеният за спечелил конкурса участник е следвало не да бъде класиран на първо място, а да бъде декласиран и поради допуснати от Агенцията за приватизация нарушения на чл.24 и чл.25 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във