Иван Иванов и Грете Одегард подписаха споразумението за финансиране на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност".