Дейността на "Топливо" се развива в две основни направления: продажби на бутилиран газ в дистрибуторската мрежа на фирмата и продажби на автогаз на газостанции.