Банкеръ Daily

Свят

Страните от ЕС трябва да рециклират до 2025 г. поне 55% от общинската смет

Управлението на отпадъци по един по-ефективен начин е първа стъпка към изграждането на кръгова икономика, в която по-голямата част от материалите и продуктите се рециклират и се използват отново и отново. На 16 април Парламентът обсъжда законодателен пакет, който налага обвързващи цели за дела на отпадъците, които държавите в ЕС рециклират, и за намаляване на използването на сметища.

Новите правила определят, че всички страни в ЕС трябва да рециклират до 2025 г. поне 55% от общинската смет (от домакинства и предприятия). Към 2030 г. делът на рециклираните отпадъци трябва да достигне 60%, а до 2035 г. - 65%. При отпадъците от опаковки общата цел за ЕС е към 2025 г. да се рециклират 65%, а към 2030 г. - 70%. Заложени са и конкретни цели по видове опаковки.

Същевременно се налагат изисквания за ограничаване на отпадъците, които се изхвърлят на сметище. Те трябва да съставляват не повече от 10% от цялата общинска смет към 2035 г. По-доброто управление на отпадъците би имало положително въздействие върху живота ни. Сметищата отделят метан, който е парников газ, и могат да замърсят въздуха, водите и почвата. Част от материалите, които се изхвърлят, могат да се използват повторно в производството, което би спестило разходи. Въпреки че в последните години управлението на отпадъци в Европа се подобрява, все още голяма част от тях попада на сметища. В България този дял е 64%, като средно в ЕС той е 25%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във