Банкеръ Weekly

Свят

Европарламентът одобри нови правила за обществени поръчки

Нови критерии за "икономически най-изгодна оферта" ще бъдат заложени в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Така ще се гарантира, че обществените органи ще акцентират върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и жизнения цикъл на закупеното.

Измененията са част от новите правила на Европейския съюз за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори, които бяха одобрени от Европейския парламент днес. Тези правила ще осигурят по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги. Също така, те ще улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

"Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос", обясни белгийският евродепутат и докладчик по темата Марк Тарабела.

Новото законодателство, вече договорено със Съвета през юни 2013 г., преразглежда настоящите правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите.

Процедурата по възлагане ще бъде опростена с въвеждането на стандартен "Европейски единен документ за обществени поръчки" като по този начин ще се намали административната тежест за предприятията. Новите правила ще направят по-лесно наддаването и за по-малките фирми.

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за "необичайно ниски оферти". Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

"Новите правила изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани", заяви още Тарабела.

В споразумението за новите европейски правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи. Това включва дали те да бъдат възлагани на външни или частни изпълнители или да бъдат извършвани самостоятелно. Новата директива не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото, се казва още в текста.

Директивите ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. След тази дата държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да приложат разпоредбите на новите правила в националното законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във