Банкеръ Daily

Свят

Еврокомисията очерта опасностите от предоставянето на гражданство срещу пари

Европейската комисия представи днес доклад, в който очертава опасностите, свързани с предоставянето на гражданство и право на пребиваване в ЕС срещу инвестиции.

Изразени са опасения по отношение на сигурността, прането на пари, данъчните измами и корупцията. В доклада се посочва, че липсата на прозрачност в начина, по който действат схемите, както и липсата на сътрудничество между държавите в ЕС, допълнително увеличават опасността, се посочва в съобщението.

В три страни от ЕС - България, Кипър и Малта - се прилагат схеми за предоставяне на гражданство на инвеститори при условия, които не са толкова строги, колкото обикновените режими за натурализация. В тези три държави няма нито задължение за физическо пребиваване на гражданина, нито изискване за други действителни връзки с държавата, преди да бъде получено гражданство, отбелязва комисията.

Тези схеми представляват общ интерес за ЕС, тъй като всеки, който придобие гражданство на държава в ЕС, придобива и европейско гражданство. Решението на една държава да предостави гражданство в замяна на инвестиции дава автоматично права по отношение на другите държави в Общността, особено правата на свободно движение и достъп до вътрешния пазар на ЕС, за да се упражнява икономическа дейност, както и правото на участие в избори.

В доклада е изразена загриженост, че проверките на кандидатите за гражданство не са достатъчно надеждни и централизираните информационни системи на ЕС, като например Шенгенската информационна система (ШИС), не се използват постоянно, както би следвало. Необходими са засилени проверки, за да може правилата за борба с изпирането на пари да не се заобикалят, допълва ЕК.

Необходими са надзор и докладване, за да може физическите лица да не се възползват от тези схеми заради съпътстващите предимства. В доклада се отчита липса на ясна информация за начина, по който схемите се управляват, включително за броя на получените, одобрените или отхвърлените заявления, както и произхода на кандидатите. Държавите в ЕС не обменят данни за кандидатите за такива схеми, нито се съобщават за отхвърлените кандидати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във