Банкеръ Daily

Свят

ЕП: Поне 35% от енергията да е добита от възобновяеми източници до 2030 г.

Европейският парламент иска да ограничи рисковете от климатичните промени, като залага на подобрена енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми източници.

През 2016 г. Европейската комисия представи набор от предложения за стимулиране на производството на чиста енергия, насочени към намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива и насърчаване на домакинствата да произвеждат собствена „зелена“ енергия. Парламентът разглежда в момента тези предложения.

Възобновяеми източници

Делът на енергията, добита от възобновяеми източници, се е увеличил почти двойно като процент от общото производство - от около 8,5% през 2004 г. на 16,7% през 2015 г. Европейският съюз е на път да постигне формулираната цел за дял от 20% до 2020 г.

През 2014 г. държавите в ЕС се споразумяха за нова цел от 27% към 2030 г., но депутатите в ЕП смятат, че трябва да се стремим към дял от поне 35% до тогава.

Те искат да утвърдят правото на хората да произвеждат, складират и потребяват своя собствена енергия от възобновяеми източници, без да дължат такси и данъци на властите.

Енергийна ефективност

Подобрения в енергийната ефективност могат не само да намалят емисиите на въглероден диоксид, но и годишните разходи на ЕС за внос на енергия, които към момента се равняват на около 350 млрд. евро годишно. Ето защо депутатите искат да бъде зададена обвързваща цел за ограничаване на енергийното потребление в целия ЕС с 40% до 2030 г.

Една от областите, в които е възможен значителен напредък, е отоплението и охлаждането на сгради. Тези дейности поглъщат около 40% от потребяваната енергия в ЕС. През декември 2017 г. представители на Парламента, Съвета и Комисията се споразумяха, че трябва да се подготвят дългосрочни стратегии в държавите-членки за подкрепа на обновяването на жилищни и нежилищни сгради.

През 2017 г. Парламентът гласува за опростяване на етикетите за енергийна ефективност на домашните уреди - от лампи до телевизори и прахосмукачки. Целта е при покупка потребителите по-лесно да сравняват кои уреди спестяват енергия.

Депутатите работят и по изграждане на механизъм за сътрудничество и контрол върху напредъка по постигане на целите на ЕС за околната среда и климата за 2030 г., особено на тези, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във