Банкеръ Weekly

Съдби

ЗА ГОДИНА ОТНОШЕНИЕТО МИ КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ СЕ ПРОМЕНИ

Маргарита Пешева, председател на СЕМ, пред в. БАНКЕРЪМаргарита Пешева преподава масмедии, журналистика и култура, социология и теория на масмедиите. Тя е автор на девет книги и на над 300 статии в областта на масмедиите. Сред тях са Телевизията - политическата машина (1992), Телевизионното махало (1993) и Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт (1998). От 1972 г. Пешева е редовен аспирант в СУ Св. Климент Охридски, а от 1983 работи в секция Естетика към Института по философия на БАН. Чете лекции в УНСС, Бургаския свободен университет и в Югозападния университет в Благоевград. От декември миналата година е председател на Съвета за електронни медии. Г-жо Пешева, през следващата седмица ще има избор на нов председател на СЕМ. Възможно ли е след него вие да освободите поста?- Напълно е възможно и не виждам нищо неестествено в това.Обсъждано ли е някакво име?- Ще стане ясно в четвъртък, когато ще се проведе гласуването. Аз вече съм направила своя избор. Мога да кажа, че има колега, който е достоен да заеме поста със своя опит и авторитета, с който се ползва в професионалната общност. Лично аз няма да гласувам против никого, смятам за недопустимо председателят на съвета да гласува против нечия кандидатура. По закон смяната на председателя става точно година след създаването на съвета. Мислите ли, че за това време той оправда съществуването си?- Най-важното нещо, което СЕМ постигна, е, че медийният регулационен орган днес изглежда в публичното пространство по-авторитетно, отколкото предишният НСРТ. Работата на съвета стана много по-публична и прозрачна, по-открита и отворена - както за медиите и обществото, така и за неправителствения медиен сектор. Съветът положи много големи усилия да работи в постоянен диалог с гражданския сектор. Проведохме единадесет публични дискусии по сложни медийни казуси, които се отнасят до цялата общност. В това отношение имаме категорична преднина спрямо колегите от НСРТ. При цялото ми уважение към всички тях все още помня колко дълго тяхната работа бе блокирана. При всички положения ние работим на по-бързи обороти. Съветът успешно завърши и представи на председателя на Народното събрание, Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност, която му беше възложена с мандат от НС. Той осъществи и пререгистрацията на тези оператори, които излъчват по кабел.Що се отнася до това, какво СЕМ не успя да направи - не изпълни една от най-важните си функции - да лицензира. Тази функция на съвета по същество беше блокирана с приемането на поправката в Закона за радио и телевизия, с която на СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията бе възложен мандат да изработят стратегията. Не успяхме да стартираме и регионалния мониторинг на радио- и телевизионните оператори, поради което все още не осъществяваме регулация в национален мащаб. Мониторингът, който СЕМ провежда най-често, има софийски адрес, а фокусираните наблюдения, които сме правили на отделни радио- и телевизионни програми извън столицата често показват отчайващи резултати. Те масово не спазват изискванията, заложени в програмните им лицензи. Не само че не ги спазват, а техните лицензи буквално лежат забравени някъде в чекмеджетата. Последният такъв случай е за радиата Мила и Мая в Бургас. Регулацията изисква медийната игра да е честна, правилата по прилагането на закона (както и самият закон) да се спазват от всички. Операторите в София и тези, които работят в провинцията, са поставени в неравностойно положение по отношение на надзора. Вече не е тайна желанието на управляващото парламентарно мнозинство да смени хората в съвета с нови. Как си го обяснявате?- Медийната регулация е много млада дейност, която има нужда от време и спокойствие, за да се утвърди, стабилизира и развие. Преходният период наложи в регулацията непрофесионален контекст, през вратата често влизат непрофесионални аргументи. Вие можете да ги наречете корпоративни, политически или някакви други. Но за жалост те са извън професионалния път, по който секторът трябва да се развива.В конкретния случай кой използва непрофесионални аргументи?- Някой, който предпочита върху регулацията да лежи съмнение тя постоянно да бъде уличавана в някакво прелюбодеяние. Професионалната работа губи своята тежест и напред излизат някакви други аргументи - все едно какви са те. Това кара обществото да мисли не толкова за професионалния образ на регулацията, а дали в СЕМ има ченге, или няма, дали то трябва да се извади на показ, или не. След решението на съда по проточилото се и безкрайно коментирано дело на Димитър Цонев срещу избора на Кирил Гоцев публикациите бяха страшно малко. Пресата вече бе загубила интерес, тя се бе нахранила от отделните части на този скандал, разпиляни по регулационната пътека. Не съм го казвала досега, но ако ние бяхме загубили това дело, аз щях да си подам оставката. Без съмнение отношението на властимащите към съвета се смени след конкурса за генерален директор на БНТ и след избора на Кирил Гоцев. Никой обаче не формулира ясен упрек към вас. От друга страна, самите вие също не защитихте по категоричен начин избора си. Около него останаха много съмнения, включително и за предлагани суми от някои кандидати...- Факт е, че след избора в публичното пространство увиснаха съмнения, за които печатните медии открито правеха намеци. Говоря само от свое име, но всяко съмнение за корупция компрометира регулационния орган и идеята за медийна регулация по принцип. Но, от друга страна, не бих приела съмнения, които не са доказани. Това е честният подход. За себе си мога да кажа, че не съм корумпирана. Не мога да твърдя обратното за нито един свой колега. Съмненията не са доказани, следователно за председателя на съвета не би трябвало да има проблем. Ако някой държи доказателства, нека ги предостави на мен или на следващия председател. Нека публично да ги оповести. Но всичко това затруднява работата на СЕМ. Допускам, че това недоказано съмнение направи управляващото мнозинство скептично към дейността ни. Може би това е и една от причините да се подготвя нов текст за медиен закон, в който се променя философията на регулацията. Вече е ясно, че новият текст за проектозакон предлага съвсем нова философия на регулацията, която за мен е професионално несъстоятелна. Наличието на два регулатора не увеличава ли всъщност предпоставките за корупция?- Отделен регулатор за търговските и за обществените медии нарушава конституционните им права за равнопоставеност. Уважавам автора на идеята Иван Павлов, който каза, че ще се опита да преодолее двойния стандарт чрез издаването на общи бюлетини и две общи заседания на двата органа през годината. От скромния си едногодишен опит мога да кажа, че медийните казуси възникват всяка седмица, понякога всеки ден, и няма как да се чакат две дати в годината, за да се уеднаквяват стандартите. Смятам тази идея за неприемлива за България. Моята прогноза е, че всички различни решения на двата съвета по едни и същи професионални стандарти ще бъдат отменяни във Върховния административен съд. Което може да блокира процеса на регулацията. Като работодател на Кирил Гоцев споделяте ли становището на част от управляващите, че БНТ се управлява лошо?- Въпросът с мениджмънта на една голяма национална телевизия е сложен. Гоцев наследи БНТ в недобро състояние след управлението на Лиляна Попова. Не трябва да забравяме, че проблемите на телевизията всъщност са трупани от 50 години насам. Отнасям се с уважение към усилията, които полагат ръководствата на БНТ и на БНР. Върху тях месеци наред се оказва психологически натиск с приказки, че си отиват, че се подготвя нов медиен закон, че той ще ги освободи, след което ще бъдат преразгледани рекламните им договори. Това задължително ще доведе до отлив на рекламодатели. Такива са правилата на пазара. През цялата година съм работила коректно с генералните директори на БНР и БНТ, не съм си позволявала да ги атакувам, без да имам сериозни основания за това.Ръководството на БНТ твърди, че е под натиск, защото хора с власт водят личностна война срещу него. Нямате ли усещането, че същата война се води и срещу съвета? - Имам. Мога да ви покажа отчетния доклад за дейността на СЕМ, който да показва с факти и данни, че СЕМ наистина работи и че в него има ведра и спокойна атмосфера. Но при постоянния натиск и публично оповестеното недоверие към неговата дейност е нормално стореното от него да олеква и да му се отдава все по-малко значение. Лично аз си давам сметка колко е сложна ситуацията, в която трябваше да работя. За нищо не съжалявам. За мен работата ми в регулацията е много голямо професионално предизвикателство.Допускам, че като председател на СЕМ ще се въздържите от оценка за работата на НДСВ в областта на медиите. Но бихте могли да го направите като преподавател в областта на медиите и публичната реч.- Не бих искала да коментирам политическа проблематика, най-вече защото съм председател на съвета, който е независим и специализиран регулационен орган, който е отделен от политическата власт. Подобни коментари биха били неуместни. Кажете поне дали след тази година сред политиците се измени отношението ви към тях?- Промени се.Ако имахте възможност, бихте ли гласували по друг начин за някое от взетите от съвета решения? - При решението за предсрочното освобождаване на Лиляна Попова. За него имаше достатъчно фактически доказателства, но правната мотивация се оказа несъстоятелна. Преди време публично се извиних за своя вот. Има още едно решение, за което изпитвам неприятно чувство, и то е за освобождаването на Веселин Стойков, който е отличен експерт и специалист в областта на телекомуникациите. Това решение бе взето под натиска на комисията Андреев. Лично Методи Андреев ми призна няколко пъти, че г-н Стойков не е бил доносник, а е работил за националната сигурност. Затова у мен остава усещането, че сме взели несправедливо, макар и законосъобразно решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във