Банкеръ Weekly

Съдби

ВОЙНАТА НА КАБЕЛАРКИТЕ ОТЕКВА В ДВОРА НА БТК

Далекосъобщителният оператор Евротур сат тв АД обвини служители на БТК, че работят срещу интересите на фирмата си. Дружеството е изпратило официално писмо до Комисията по регулиране на съобщенията (КРС) с копие до Комисията за защита на конкуренцията и до БТК. В него се казва, че нисши и средни ръководители и техници в телекома му нанасят финансови загуби, като облагодетелстват фирма Уникомс трейдинг ООД. Писмото призовава надзорниците в КРС да проверят взаимоотношенията между служителите на държавната компания и шефовете на частната фирма. В оплакването се оспорват и наемите, които операторът плаща на държавния монополист за използване на част от инфраструктурата му. Изпълнителните директори на Евротур сат тв Добромир Добрев и Иво Кръстев уведомяват КРС, че през 2002 г. фирмата им 24 пъти е искала разрешения за прокарване на нови кабелни трасета от отдели Технологичен и Централна паспортизация в ТРД-СТТС (Териториална районна дирекция - Софийски телеграфни и телефонни станции - б.р.). Само на пет от исканията е било отговорено, при това на част от тях със стандарнтното чиновническо свободни канали няма.Докато ние, спазвайки законовите изисквания, чакаме за съгласуване и получаваме откази или въобще не получаваме никакъв отговор, ни прави впечатление, че работници на Евроком кабел АД, а до октомври 2001 г. на Уникомс трейдинг ООД активно извършват подземно окабеляване, ползвайки каналната мрежа на ТРД-СТТС, в същите квартали на гр. София, за които ние чакаме - оплакват се от Уникомс трейдинг. - В резултат на тези активни действия шефовете на Евроком кабел още на 15 ноември 2001 г. на нарочна пресконференция бодро рапортуваха, че са изградили хибридна оптично-коаксиална мрежа за пренос на радио- и телевизионни сигнали в гр. София в повечето общини. Наистина имаме амбициозна инвестиционна програма и градим мрежа, за която използваме готова инфраструктура не само на БТК, но и на други дружества, с които влизаме в договорни отношения - коментира пред БАНКЕРЪ изпълнителният директор на засегната фирма Петьо Стайков. - Специално въпросът с БТК е малко труден, тъй като процедурата за получаване на разрешения за работа с нейни съоръжения е малко тромава. Не са редки случаите, в които получаваме отговор на едно или друго наше запитване с голямо закъснение, което не отговаря на темповете на нашата работа. От това страдаме не само ние, но и всички оператори. Твърдя обаче, че Евроком кабел има подписани договори с БТК за всички направления, в които се разширява.Според жалващото се дружество, конкурентът му в столицата се облагодетелства от неформални контакти между Евроком кабел АД (дружеството, което през миналата година пое активите и пасивите на Уникомс трейдинг-б.р.) и средни и нисши ръководители на ТРД-СТТС. В жалбата са споменати безименни началници на АТЦ (автоматични телефонни централи - б.р.) и техни подчинени, благодарение на които хората на Евроком кабел АД получавали достъп до каналната мрежа на СТТС и полагали кабели без никакво съгласуване и разрешение, без сключен договор. Изводът на Евротурс сат тв е, че действията на средните и нисшите ръководители ощетяват БТК. Единственият конкретен пример обаче е за нарушение на договор между фирмата и АТЦ-6. На 10 и 11 юли шефът на централата отказал достъп на техници от Евротур сат тв до инфраструктура на централата въпреки писмено споразумение между страните. В същото време момчетата с емблемите на Евроком кабел щъкат по шахтите из целия кв. Лозенец и кв. Витоша, като че ли имат издаден безсрочен наряд - се твърди в оплакването. Пресдиректорът на БТК Вера Павлова съобщи, че ръководството му не е предприело проверка по жалбата с аргумент, че се изчаква становището на КРС. Срокът, в който комисарите е трябвало да отговорят на писмото на Евротур, изтече в средата на август. Според шефовете на частното дружество, досега реакция от сезираните органи няма. Евротус сат тв обвинява още телекома, че събира нисък наем от Уникомс трейдинг за услугите, които му предоставя. Извършихме своя проверка, при която установихме многозначителни факти - се казва в писмото. - За първото полугодие на 2002 г. основните кабелни оператори в София са плащали средномесечно за ползвани услуги на ТРД-СТТС, както следва: Евротур сат тв АД - 43 515 лв., Центрум груп-София АД - 20 901 лв., Уникомс трейдинг - 14 361 лв., София кабел ко ООД - 11 851 лв., Кейбъл България АД - 9104 лв., Софийска кабелна кампания АД - 5025 лева. Според шефовете на Евротус сат тв, сумата, платена от Уникомс трейдинг, е смешно малка, след като през ноември 2001 г. изпълнителният директор на Евроком кабел Петьо Стайков призна, че фирмата му има покритие на около 75 процента от територията на София. В жалбата се споменават само парите, платени от Уникомс трейдинг, което от края на миналата година вече не се занимава с далекосъобщителна дейност - коментира Стайков. - Не са цитирани сумите, платени от Евроком кабел. Наистина има забавяне по прехвърляне на задълженията от старото дружество към новото, което позволява спекулации. Дори да има някакви просрочени плащания, те са в рамките на текущите търговски отношения. Обвиненията, че едва ли не сме корумпирали цялото БТК, са смешни и лъжливи. Това не е в стила на работа на нашата фирма и затова смятаме да потърсим отговорност за некоректните твърдения, съветваме и БТК да направи същото. В рекламните си брошури конкурентното дружество твърди, че има покритие над цялата територия на столицата. Следователно е нормално то да плаща по-големи суми за наем на инфраструктура. През август миналата година шефовете на Евротур сат тв бяха цитирани в пресата, че 250 км от мрежата им в София е вкопана в земята. Ако се изчисли дължината по наемните цени на БТК, май ще се окаже, че крадецът вика дръжте крадеца.Войната между двата далекосъобщителни оператора е публична тайна. От дълго време време те водят съдебни спорове около общото им дружество Евроком тв нет ООД, създадено в далечната 1996 година. През миналия ноември представители на Евротур сат тв направиха скандал по време на пресконференцията, на която бе обявено включването на Джордж Сорос сред акционерите на Евроком кабел. Няколко месеца по-късно един от основните акционери в същата фирма и в телевизия Евроком Росен Илчев бе бит пред дома си в София. Една от версиите на полицията бе, че става въпрос за разчистване на сметки между конкуренти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във