Банкеръ Weekly

Съдби

В ПЛОВДИВ ПРОДАВАТ БАЗИЛИКИ НА ДРЕБНО

Пловдивският кмет д-р Иван Чомаков, изглежда, силно желае името му да влезе в Книгата на рекордите Гинес. Това може би е едно от обясненията за поредицата от съмнителни сделки на общината с антични паметници на културата. Наяве неотдавна излезе скандалната продажба на античния форум (с площ 56346 кв. м) на дружеството с австрийско участие Младост Алфа срещу 1 240 200 лв. (което ще рече по 220 лв. за кв. м). При вдигналия се шум обаче малко встрани от публиката остана друга не по-малко скандална сделка - за античната базилика от IV-VI век в центъра на Пловдив с уникална ранновизантийска мозайка. В интерес на истината за тези и за още няколко спорни продажби на имоти на пловдивската ул. Капитан Райчо и на бившето Марково тепе е подаден сигнал в края на май до главния прокурор Никола Филчев. Той е от арх. Емил Жечев (бивш заместник-кмет и главен архитект на Пловдив от 1994 до 1999 г., когато кмет на града бе Спас Гърневски) и прокуратурата е образувала преписка по случаите. Предварителната проверка на РДВР - Пловдив ще приключи до две седмици и ако бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление, прокурорите би трябвало да образуват предварително производство. Не се чувствам застрашен. Пък и няма за какво. Това не е първата проверка, която ми се прави - самоуверено заяви пред в. БАНКЕРЪ д-р Иван Чомаков. - Пък и това е работата на тези органи. Може да прозвучи парадоксално, но в България трябва да има закон за защита на институциите. Помислете само, тази проверка ще отнеме месец на прокуратурата, следствието, икономическата полиция... А това са пари. Иска ми се, когато тези сигнали се окажат неверни, всичките разноски да бъдат платени от този, който е поискал проверката. Държавните институции са вкарани в една псевдодемократичност. Не мислите ли, че по този начин до голяма степен се унищожава държавността и авторитета на институциите? Преследвайки някакви лични, групови или политически цели, всеки може да си задава въпроси и цели институции да бъдат впрегнати месеци наред да му отговорят.Междувременно депутатите от парламентарната Комисия за борба с корупцията поканиха на 24 юни на свое заседание пловдивския областен управител Гьока Хаджипетров, кмета Иван Чомаков и главния архитект Емилия Божкова. Комисията излезе с решение Чомаков и Хаджипетров незабавно да предприемат съдебни мерки, за да се изясни дали античният форум и базиликатаса частна общинска или публична държавна собственост. Впрочем от 1995 г. (бр. 6 на Държавен вестник от 17 януари) те са признати за паметници от национално значение. Изясняването на въпроса за собствеността е изключително важно, за да се установи доколко кметът изобщо е имал законови основания да се разпорежда с двата имота. Депутати например твърдят, че нито прокуратурата, нито следствието могат да си затворят очите пред няколко безспорни факта. Единият от тях е, че двата обекта притежават акт за публична държавна собственост съответно с номера 4920/2002 и 4708/2002 година. Освен всичко друго, прави впечатление, че голямата антична базилика, разкрита до входа на Католическата катедрала Св. Лудвиг в Пловдив, е продадена по същата схема по която е изтъргуван и античният форум. Операцията е започнала в началото на 2002-ра. Тогава, със заповед № ОА - 193/25.02.2002 г. на заместник-кмета на общината арх. Румен Русев, е одобрен проект за изменение на Подробния устройствен план и регулация на територията между уличните платна на булевардите Княгиня Мария-Луиза и Цар Борис III Обединител. С него се обособява един нов урегулиран поземлен имот за експониране на антична базилика и за обществено обслужване. Още преди да е изтекла задължителната по Закона за устройство на територията процедура за огласяване и възражения, преписката е била изискана от главния архитект Емилия Божкова и имотът, включващ археологическите останки и прилежащите им терени с обща площ 2908 кв. м, е бил актуван като частна общинска собственост (акт №823/10.06.2002 година). Тази трансформация е била одобрена лично от Чомаков, посочва в сигнала си до прокуратурата арх. Емил Жечев, допълвайки, че нарушенията в случая са поне три. По закон деактуването на публична държавна собственост в общинска става с решение на Министерския съвет, но такова няма. Трансформирането е неправомерно и заради това, че процедурата за изменение на плана за регулация е започната, но не е доведена до край. Но дори да приемем, че този имот е общински, той би трябвало да е публична, а не частна общинска собственост, тъй като до неотдавна парцелът е представлявал улица. Да не говорим, че за да стане частна, се изисква решение на Общинския съвет, подчертава бившият главен архитект. Месец след издаването на акта за частна общинска собственост на базиликата и прилежащия към нея терен (общо 2908 кв. м) д-р Чомаков иска от Общинския съвет да одобри продажбата им като празно дворно място. С решение №279 от 4 юли 2002 г. местният парламент разрешава сделката със столичната фирма Би Ти Пи ООД, която придобива имота за... 645 600 лева. Брокери в Града на тепетата се кълнат, че през последните десетина години няма продажба на терен точно в центъра на Пловдив на тази цена. Според тях пазарната цена е поне 500-600 евро на кв. метър.Тук му е мястото и да отбележим, че изборът на купувач става без търг или конкурс, а по силата на чл. 51, ал. 2 от общинската Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В Пловдив той е наречен иронично поправката Генчев, тъй като е предложен от бившия заместник-кмет д-р Недялко Генчев, освободен през 2002-ра заради съмнения в корупция. Съгласно чл. 51, ал. 2 общинско имущество на стойност не по-малка от 150 хил. лв. се продава без търг и конкурс на стратегически инвеститор, който е готов да вложи поне 500 хил. лева. За да има все пак някаква прозрачност, същият този член задължава градоначалника да състави публичен регистър на инвеститорите и периодично да го актуализира с постъпилите от тях оферти. До момента обаче такъв няма. Според информационната система Дакси късметлийската фирма Би Ти Пи е с предмет на дейност издаване на стандартен софтуер и е собственост на Огнян Стоянов Стойчев (40%) и на Инфоком секюрити (60%), в което Стойчев държи 70.370 процента. За нас спор няма. Пловдивският районен съд се произнесе в наша полза. Около целия този шум с продажбата на форума, а покрай него и на базиликата, има някаква спекулация, която пряко не ни касае - заяви по телефона за в. БАНКЕРЪ Стойчев. - Още преди година и половина направихме питане във Върховния административен съд, който излезе с определение, че проектът може да се гледа, независимо че има съдебен спор за договора и за собствеността на терена. Както обясни Стойчев, първоначално общината е имала намерение да организира национален конкурс за идейни проекти за застрояването на останките от античната базилика и прилежащия към тях терен, както и за експонирането на уникалната ранновизантийска мозайка и едва тогава да избира инвеститора. Но тъй като, по неговите думи, общинската администрация не била склонна да харчи пари за начинанието, тя предложила на Би Ти Пи да финансира конкурса. От своя страна софийската фирма пък заявила, че ще го направи само ако купувачът на терена е тя. След тази уговорка на 12 юли 2002 г. кметът д-р Иван Чомаков и управителят на Би Ти Пи Огнян Стойчев подписват договора за покупко-продажбата на имота. Две седмици след тази дата обаче, на 26 юли 2002 г., в Пловдивския окръжен съд постъпва заповед №1403 на областния управител Гьока Хаджипетров, с която се иска спиране на решението на местния парламент от 4 юли 2002-ра за продажбата на базиликата. По нея е образувано дело №1228, което по информация от областната администрация е спряно до изясняването на собствеността. Самата сделка също е атакувана в съда от областната управа. Това става на 3 септември същата година, когато управителят Хаджипетров внася в Пловдивския районен съд иск от името на държавата срещу община Пловдив и фирма Би Ти Пи. Целта е договорът за продажба да бъде обявен за нищожен въз основа на представен акт № 4708 от 3 юли 2002 г. за публична държавна собственост върху 1350 кв. м, т.е. само за останките от базиликата, но не и за прилежащия терен. Най-странното е, че година след като нещата наглед са уредени е издаден акт за частна общинска собственост на поземления имот и той е продаден на частната фирма, общината пак се връща на изходната позиция. Очевидно там са се усетили, че проектът за изменение на подробния устройствен план и регулация на територията между булевардите Княгиня Мария-Луиза и Цар Борис III не е одобрен от местния парламент, а само е издадена такава заповед (№ ОА - 193/25.02.2002 г.) на заместник-кмета арх. Румен Русев. Затова - с решение №82 от 4 март 2003 г., общинските съветници одобряват проекта, променят предназначението на територията и предлагат на Националния експертен съвет към строителното министерство да приеме подробния устройствен план. Излишно е да казваме, че и този акт е атакуван в Пловдивския окръжен съд от областната администрация. Управителят Гьока Хаджипетров подписва заповед №137 от 31 март 2004-а за спиране на решението на общинския съвет. Разбирате, че с тези въпроси се занимават прокуратурата, полицията и Комисията за борба с корупцията в Народното събрание и не е уместно да ги коментирам, изтъкна пред в. БАНКЕРЪ Хаджипетров. Комичното в цялата история е, че и трите дела стигат до неразгадания и до този момент казус - чия все пак е базиликата, обявена за паметник от национално значение? Челен опитД-р Иван Чомаков: МОИТЕ МЕРКИ СА ДА ОПАЗВАМ ПАМЕТНИЦИТЕГ-н Чомаков, какви действия ще предприемете, за да изпълните препоръките на парламентарната Комисия за борба с корупцията от 24 юни?- А-а-а, вижте, въпросът ви нещо не е правилен. Най-важното предложение, което направи комисията по корупция, беше да се оправи законодателството по отношение на опазване и стопанисване на безспорни исторически дадености и ценности. И да приключи това варварско отношение към тях, което е имало през последните години...Искате да кажете, че топката все пак остава в полето на законодателната власт...- Абсолютно. Не може по отношение на безспорни светини да действат 10 или 15 закона и ние тук - местната власт, която в крайна сметка отговаря за тях, както и за всичко останало, да се чудим какво да правим с такива дадености, дето се рушат пред очите ни. Не може бюджетът за паметниците в цялата държава да бъде 800 хил. лева. Че това са 500 метра път. А ние само за този паметник (античният форум - бел. а.) задължаваме инвеститора да даде два милиона (5 647 700 лв. - бел.а.). Същевременно бюджетът на културното министерство е около 14 млн. лева. Ето в тази посока трябва да работи законодателният орган. Моите мерки са тези да опазвам паметниците на културата в гр. Пловдив въпреки всичко...И независимо с какви средства?- Средствата са абсолютно законни.Не е ли парадоксално, че и базиликата, и античният форум имат два акта - за частна общинска и за публична държавна собственост?- Тук има смесване на две теми. Археологията, това, което е намерено, е безспорна държавна собственост, но парцелът е безспорно общинска собственост. Ние в момента правим нещо, за да съчетаем интересите на общината, на обществото, на археологията и на инвеститора и в същото време да опазим археологията. Допреди месец никой не знаеше какво е това. В Пловдив му викаха дупката до пощата. Сега поне има име - Античен форум на град Пловдив. Арх. Емил Жечев: НЕ ИСКАХ СЛУЧАЯТ ДА СЕ ПОЛИТИЗИРААрх. Жечев, някои хора смятат, че разчиствате политически сметки с кмета Чомаков.- Ако беше така, щях да се обърна към депутати от някоя политическа партия. Но не го направих, а занесох папката на главния прокурор. Директно влязох при него, за да не се политизира случаят. Въпреки че това все пак стана с последвалия сигнал на депутатите от Пловдив Иван Костов и д-р Васил Паница. Но пък тяхната намеса ускори разглеждането на документите. Подавал съм и преди това сигнали за продажбата на общинско имущество на ул. Капитан Райчо и Марково тепе, само че никой до ден днешен не ми е обърнал внимание. Никой не обръщаше внимание години наред и на тези паметници на културата. Каква щеше да е съдбата им, ако не бяха продадени?- Много се спекулира с този въпрос. Пред комисията по корупция г-жа Божкова (арх. Емилия Божкова е главен архитект на община Пловдив - бел.а.) излъга два пъти. Първия път за това дали форумният комплекс попада в установения режим А за опазване на паметниците на културата, определен с протокол №10 от 22.06.1998 г. на Националния съвет за опазване паметниците на културата и утвърден от министъра на културата. Това е една зона, в която се забранява всякакъв вид ново строителство и се разрешава само експониране на археологични находки в паркова среда. На въпрос дали сградата, която ще построи фирмата Алфа Младост, попада в зоната с режим А, тя отговори, че само една малка нейна част. Това е абсолютна лъжа, защото цялата предвидена сграда попада върху форума и върху зоната за опазване. Другият гаф на г-жа Божкова е твърдението й, че форумът и базиликата нямали отреждане. Ами всеки архитект знае, че улиците и площадите нямат отреждане. Това са т. нар. улични и площадни пространства, които по смисъла на Закона за общинската собственост са публична общинска собственост. Нелепо е и твърдението, че единственият начин да се спаси един паметник е той да бъде продаден. Това е смехотворно. Ако кметът е смятал, че имотите са публична държавна собственост и ако е искал да се освободи от ангажимента да ги стопанисва, е трябвало да ги даде на концесия, вместо да търси какви ли не законови вратички как да ги продаде. Можеше да дойде един читав концесионер, който да ги експонира в паркова среда, а не безумно да строи върху тях.Арх. Жечев, ще ви задам въпроса по друг начин: вие като заместник-кмет в периода 1994-1999 г. какво направихме за консервацията, реставрацията и експонирането на паметниците в центъра на Пловдив? - Това е ангажимент на държавата при една безспорна държавна собственост, както е в случая. Това е големият коз на Чомаков - че е намерил решение за премахването на една дупка в центъра на града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във