Банкеръ Weekly

Съдби

В МОЛДОВА СЕ ПОЯВИ КРАЛ

ЦИГАНСКИЯТ БАРОН АРТУР ЧАРАРЕ ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДИННА МОНАРХИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОНДГрад Сороки в република Молдова се смята за неофициалната столица на молдовските цигани. Цели квартали в него са обитавани от роми. Още с влизането в града се виждат дворци на два-три етажа с непонятни архитектурни форми и блестящи метални покриви. Това са домовете на новите цигани, както се нарича местната богаташка прослойка. Те се занимават с бизнес. Другите им съплеменници се изкарват хляба по традиционния начин - гадаят на ръка по гарите, просят и тайно търгуват с марихуана. Затова пък Бащата на всички молдовски цигани - Артур Чараре, се бори с това социално зло, като дарява средства на наркологичните клиники. Поне такива са официалните му твърдения. Със своите тераси и колони голямата къща на барона в Сороки напомня венециански дворец. В двора му са паркирани няколко джипа, край които се разхождат кози и кокошки. По диагонал на баронската къща се издига сграда, която е умалено копие на Болшой театър. В нея не живее никой. Според обясненията на собствениците тя била построена, защото те... много харесали конете на покрива.Четиридесет и четири годишният Артур Чераре е наследил баронската титлата от баща си Мирча Чераре, който починал през 1999 година. Младият барон се е прицелил високо, като възнамерява да консолидира съплеменниците от Общността на независимите държавите. Както е известно, циганската общественост от Русия, Украйна и Белорусия вече са подкрепили идеята за създаването на кралство, както и кандидатурата на Чераре за длъжността цар. Впрочем в съседната на Молдова Румъния, където живеят 2.5 млн. роми, вече съществува такава титла. Преговорите за обединяване на циганите ще продължат на предстоящия през юли световен конгрес на циганите в Страсбург, където ще се съберат представители на ромите от всички континенти, включително и от Австралия. Предполага се, че там ще бъде обсъдена възможността за формиране на единен център на циганските общини. На конгреса Артур Чераре възнамерява да си осигури подкрепата на деловия свят за откриването на филиали на големи чуждестранни компании в Молдова, в чиито монтажни цехове да се осигурят работни места за съплеменниците му. Другата основна задача на Артур Чераре е да осигури достойно образователно равнище на младите цигани. За целта той предлага осъществяването на серия от хуманитарни проекти, включително създаване на международен университетски център в Сороки.Както обяснява консултантът от Националното бюро на междуетническите отношения на Република Молдова Игор Пивовар, децата от циганските семейства най-често изобщо не посещават училище. В резултат на това те не знаят да четат и да пишат. През миналата година например молдовското правителство резервирало места в местните държавни университети за младежи с циганска националност. Те обаче останали неизползвани.Наред с образователната най-проблемна за циганите си остава сферата на здравеопазването. Равнището на съблюдаване на санитарно-епидемиологичните норми в циганските квартали най-често е твърде ниско. За приобщаване на ромското население към медицинската култура, по думите на Пивовар, от миналата година се осъществява специален проект по посредничество с подкрепата на международни структури. В съответствие с него с циганските семейства работи специален посредник. Задачата му е да разпространява набор от елементарни медицински знания сред ромите. Засега обаче те се придържат към собствените си традиции и продължават да живеят по своите правила. Взаимоотношенията си с държавните структури Артур Чераре осъществява в качеството си на заместник-председател на циганската организация Баре рома. Молдовските цигани се отличават с множеството организации, които са създали. Сред тях са Официалното движение на циганите в Молдова, Демократичният съюз на ромите и други. Все още никой не е успял да установи числеността на ромите в страната. По данни на последното преброяване от съветско време в Молдова са живели 11 571 цигани, което представлява 0.3% от общия брой на местното население. Самите роми твърдят, че са над 100 хиляди. Което впрочем се възприема скептично от молдовските статистици.Но, както отбелязва самият Чераре, ако циганинът излезе на работа сам, може да се върне вкъщи с петима братя. Макар че броят на ромите в Млодова далеч не е най-важното нещо. Много по-важно е, че циганите без големи усилия са успели да се впишат в новата, бързо променяща се реалност. Нещо повече, Артур Чераре твърди, че това е съвсем лесно за неговите съплеменници: За циганите винаги е бил характерен стремежът към свободата, която днес започнаха да наричат демокрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във