Банкеръ Daily

Съдби

Смъртното наказание в Европа и по света

Към 2017 г. 142 страни са отменили смъртното наказание по закон или на практика, а 56 страни продължават да го използват. През същата година са регистрирани близо 1 000 екзекуции в 23 страни, а 20 000 души очакват изпълнение на присъдата. Данните обаче не са пълни, тъй като Китай не предоставя официална информация. Смята се, че там се извършват няколко хиляди екзекуции на година.

Четири страни отговарят за около 84% от регистрираните екзекуции през 2017 г. ‒ Иран, Саудитска Арабия, Ирак и Пакистан.

Отношението към смъртното наказание варира значително по света. В Азия, Арабския свят и в САЩ има силни настроения за запазване на смъртното наказание, докато в Европа само Беларус извършва екзекуции (в Русия е наложен мораториум). Около четири пети от африканските страни също са забранили смъртното наказание или са наложили мораториум върху изпълнението на присъди. 

Европейският парламент е твърд противник на смъртното наказание и ще бъде домакин на конференция по темата на 27 февруари. Член 2 на Хартата на основните права на ЕС провъзгласява правото на всеки един човек на живот и че никой не може да бъде осъждан на смърт или екзекутиран. В съответствие с това всички страни в ЕС са забранили смъртното наказание.

Европейското законодателство налага забрана за търговия със стоки, които могат да се използват за екзекуции или изтезания; в търговската си политика ЕС насърчава спазването на правата на човека; ЕС оказва подкрепа на граждански организации, които работят за повишаване на осведомеността в страни със смъртно наказание, наблюдават и документират положението; като постоянен наблюдател в ООН ЕС подкрепя гласно всички инициативи за слагане на край на смъртното наказание;

Резолюция от 2015 г. осъди използването на смъртното наказание за потискане на опозицията или когато причината за наказанието са религиозни вярвания, хомосексуалност или прелюбодейство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във