Банкеръ Weekly

Съдби

САПАРД ДАВА РАМО НА 39 ОБЩИНИ

Държавен фонд Земеделие (изпълняващ функциите на разплащателна агенция по програма САПАРД) е одобрил инфраструктурни проекти на стойност 72.445 млн. лв., които ще се изпълняват в 39 общини. Те са били избрани измежду 130 предложения. Повечето от спечелилите проекти - 26 на брой, се отнасят до т.нар. седма мярка. Те са на обща стойност 39.5 млн. лв., като парите ще се използват за пътни настилки, за ремонт на ВиК-съоръжения и за възстановяване на културни паметници. Сред спечелилите субсидии по тази мярка са общините Ардино, Вършец, Борино, Стрелча, Струмяни... Други тринайсет проекта са по осма мярка - за изграждане на междуселищна инфраструктура, и са на обща стойност 32.9 млн. лева. Средствата ще отидат за подобряване на предимно четвъртокласни пътища, а също за изграждане на нови водоснабдителни мрежи. На тези субсидии ще разчитат Белоградчик, Котел, Павел Баня, Якоруда, Стражица...Проектите и по двете мерки се планират предварително в годишните бюджети на съответните общини, тъй като първоначално разходите се поемат от тях. След успешното им приключване вложените средства се възстановят изцяло от бюджета на програма САПАРД. Предложенията са одобряват съгласно критериите, заложени в Националния план за развитието на земеделието и селските райони. Освен експерти на фонд Земеделие в комисията за избор на проекти участват и специалисти от министерствата на финансите и на икономиката, представители на браншовите организации, както и асоциации и сдружения на общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във